WTCG

(Wtcg) Wet tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten.

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) was een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen.
Deze tegemoetkoming was bedoeld om extra kosten die moeten worden gemaakt wegens ziekte te dekken.
Deze algemene tegemoetkoming is echter inmiddels afgeschaft.
Het is ook niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Wtcg 2009 tot en met 2012.

Waarom bestaat de tegemoetkoming niet langer?
De tegemoetkoming is vervallen omdat chronisch zieken en gehandicapten in sommige gevallen geen extra kosten hadden, maar wel een tegemoetkoming kregen.
Het geld voor de tegemoetkoming wordt daarom op een andere, effectievere manier besteed, zie hieronder.

Wmo en bijzondere bijstand.
De gemeente biedt tegenwoordig ondersteuning op maat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de bijzondere bijstand.
Daarvoor is extra geld voor vrijgemaakt.

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)?

Zijn er andere tegemoetkomingen?
Ja, er zijn nog altijd twee regelingen in het kader van financiële compensatie, namelijk:
Fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten

Andere regelingen voor mensen met een laag inkomen

• Tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten.

Dit is vastgelegd in de WAO, WIA en Wajong.
Het UWV voert deze tegemoetkoming uit.