Wonen

Wonen: een recht voor iedereen!

Wonen met een handicap vraagt meestal speciale aanpassingen.
Iemand die in een rolstoel zit, is bijvoorbeeld gebaat bij een drempelloos huis, een aangepast toilet en een aangepaste doucheruimte.
Er zijn ook gehandicapten die niet thuis bij hun ouders of zelfstandig kunnen wonen.
Voor hen zijn er allerlei woonvoorzieningen.

In deze rubriek vindt u een kort overzicht van de mogelijkheden voor wonen en woningaanpassing per handicap.

Lichamelijk gehandicapten
Een woningaanpassing vraagt u aan bij de afdeling Wmo van de gemeente waar u woont. Zie hiervoor ook onze pagina over de WMO.
Een medewerker van de gemeente komt bij u kijken en bespreekt met u, wat er voor u nodig is om in de woning te kunnen functioneren.
Op grond van dit bezoek wordt uw aanvraag toegekend of afgewezen.
Indien het bedrag van de benodigde aanpassingen boven de € 10.000 uitkomt, zal in principe een verhuisadvies worden gegeven.
De gemeente geeft dan opdracht aan Wooncorporatie Ymere, om voor u op zoek te gaan naar een geschikte woning.
Dit is éénmalig. Als u de aangeboden woning weigert, dan houdt alles op.
In sommige gevallen kan besloten worden de woning toch aan te passen. Dat is als er zwaarwegende sociale redenen zijn.
Bijvoorbeeld de nabijheid van mantelzorg.
Bij gecompliceerde aanvragen en bij bezwaarprocedures kan de gemeente een advies aanvragen bij een onafhankelijk bureau.
U bent verplicht hieraan uw medewerking te verlenen.
Voor een woningaanpassing is een Eigen Bijdrage verschuldigd. Zie hiervoor onze pagina over de WMO.

aangepaste-keuken

Woonvoorzieningen die algemeen gebruikelijk zijn komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De volgende woonvoorzieningen worden daartoe gerekend :

 • douchekop op glijstang;
 • hendelmengkraan
 • thermostaatkranen, tenzij de ondersteuningsvrager een sensibiliteitsstoornis heeft en zelfstandig moet douchen;
 • afschermvoorzieningen (douchegordijn e.d.)
 • toiletbril;
 • toilet waaronder ook een verhoogd toilet;
 • fonteintje in toiletruimte
 • zonwering;
 • verduisterende overgordijnen;
 • centrale verwarming
 • alle soorten kookbronnen
 • vaatwasmachine, wasmachine en wasdroger

Zie: De beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.

Ergotherapie
Voordat u met de gemeente in contact treedt, kunt u ook een onafhankelijk advies aanvragen van een ergotherapeut.
Deze zal met u in gesprek gaan, over wat nodig is voor u, om zelfstandig te functioneren in uw woning.
Hij/zij begeleidt ook de aanvraag bij de gemeente.
Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op 10 uur ergotherapie per jaar.

Amstelring ergotherapie.
Meerergo