Wajong

Wat is Wajong?
Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De wet regelt een uitkering op minimumniveau voor mensen die al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn. De uitkering kan tot iemands 65ste verjaardag duren. Arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt betekent dat u door ziekte of handicap minder kunt verdienen dan iemand met dezelfde opleiding en leeftijd kan verdienen. U kunt dan niet zelf voor een eigen inkomen zorgen om van te leven.

De Wajong-uitkering helpt met een inkomen op minimumniveau.

Voor wie is de Wajong bedoeld?
U krijgt mogelijk een Wajong-uitkering als:

  • U op uw 17de verjaardag al arbeidsongeschikt bent.
  • U arbeidsongeschikt wordt terwijl u jonger bent dan 30 jaar én in het voorafgaande jaar, tenminste 6 maanden studeerde.
  • Alleen als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent, krijgt u een uitkering.

De uitkering gaat op zijn vroegst in op uw 18de verjaardag. 01-03-2008

Geen financiële vooruitgang voor werkende Wajonger
Werken levert voor bijna de helft van de jonggehandicapten met een Wajonguitkering niet of nauwelijks iets op. Wajongers met een kleine deeltijdbaan verdienen meer dan met grotere deeltijdbanen. Dit blijkt zaterdag uit onderzoek van Regioplan dat is verricht in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), CNV Jongeren en het platform voor jongeren met een handicap Jopla. Volgens de organisaties is de complexe en ondoorzichtige regelgeving een van de oorzaken. Zo is de verrekeningssystematiek onduidelijk en trapsgewijs.

Reiskostenvergoeding
Ook wordt het inkomen van Wajongers die deeltijd werken, verrekend met de uitkering. Reiskostenvergoeding is daarnaast in veel gevallen niet vanzelfsprekend.
Maandag overhandigt Mis(s) Reni de Boer, de ambassadeur van Onbeperkt Nederland, het onderzoeksrapport aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken). Hij moet, volgens de organisaties, de wet-en regelgeving aanpassen. Zo moet onder meer de trapsgewijze aanpassing van de uitkering worden vervangen door een glijdende inkomensschaal zodat elk extra gewerkt uur meer loon oplevert.

Conclusies
Het CDA liet zaterdag weten geschokt te zijn. “Jonggehandicapten moeten volwaardig kunnen meedoen in de samenleving, maar dan moet werken wel lonen”, vindt CDA-kamerlid Eddy van Hijum. Hij wil aanstaande dinsdag in het vragenuurtje van minister Donner weten of hij de conclusies deelt. Ook roept hij de minister op de conclusies van het onderzoek te betrekken bij de wijziging van de Wet Wajong, waarmee de minister nog voor de zomer naar de Kamer wil komen.

BRON: NU.NL