Vacatures

Meerjaren Activiteiten Plan BGH 2018

BGH behartigt de belangen van mensen met een beperking.
Om dat te realiseren hebben wij daarvoor een Meerjaren Activiteiten Plan opgesteld.

Op de volgende punten zullen we ons richten:
* Langer zelfstandig thuis blijven wonen
* Sociale toegankelijkheid bij arbeidsparticipatie
* Mobiliteit speelt een belangrijke rol
* Passend onderwijs voor kinderen met beperking
* Zelfredzaamheid en sociaal netwerk

Door jaarlijks te werken met de volgende activiteiten:
* PR en Voorlichting
* Participatie/toegankelijkheid
* Diversen

Thema’s en speciale acties voor de komende jaren:
* Sociale toegankelijkheid
* Fysieke toegankelijkheid
* Bewustwording

Vrijwilligers zijn binnen de BGH van onschatbare waarde.
Bij werving van vrijwilligers gaat om het aantrekken van mensen die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren: de juiste persoon op de juiste plaats.

In dit Meerjaren Activiteitenplan hebben wij ook wat taakomschrijvingen meegenomen waar wij vrijwilligers voor zoeken.

Bron: BGH

 

BGH zoekt vrijwilligers 

De BGH behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte in gemeente Haarlemmermeer.

De BGH bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers , met en zonder functiebeperking. De vrijwilligers worden professioneel ondersteund door een coördinator.

Ons doel is een toegankelijke samenleving creëren voor alle inwoners in de Haarlemmermeer.

Onze missie is invloed uitoefenen op de beleidsmakers, om er voor te zorgen dat u op een gelijkwaardige manier kunt deelnemen aan de samenleving.

Telefonisch is de BGH bereikbaar op  maandag-, dinsdag- en woensdagochtend op nummer 023-5698881