Vacatures

BGH zoekt een Webmaster.

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, met én zonder beperking, die zich als ervaringsdeskundigen inzetten voor een toegankelijk Haarlemmermeer.

Wij zijn op zoek een Webmaster.

Functie:
Als webmaster ben je binnen de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer verantwoordelijk voor de ontwikkelingen en het onderhoud van de website en sociale media.
Technisch onderhoud aan de website wordt verzorgd door PCMEER.

Belangrijke werkzaamheden:
– Deze persoon gaat om met vertrouwelijke informatie van de BGH-organisatie.
– Deze persoon moet thuis zijn in Gehandicaptenland dit om de waarde van het Nieuws / Regelgeving op waarde in te schatten.

Van deze vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij kan werken met:
– Website – WordPress
– Readspeaker
– Social media Whats App / Twitter / Facebook / Youtube
– Tekstverwerker / TXT en PDF
– Knipprogramma
– OCR

Meer informatie over de BGH vind je op www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl

Heb je interesse mail naar info@bgh80.nl.

De BGH is gevestigd aan de Dr. Van Dorstenstraat 1 in Hoofddorp.


BGH zoekt ook  vrijwilligers 

De BGH behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte in gemeente Haarlemmermeer.

De BGH bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers , met en zonder functiebeperking. De vrijwilligers worden professioneel ondersteund door een coördinator.

Ons doel is een toegankelijke samenleving creëren voor alle inwoners in de Haarlemmermeer.

Onze missie is invloed uitoefenen op de beleidsmakers, om er voor te zorgen dat u op een gelijkwaardige manier kunt deelnemen aan de samenleving.

Telefonisch is de BGH bereikbaar op  maandag-, dinsdag- en woensdagochtend op nummer 023-5698881

 

Meerjaren Activiteiten Plan BGH 2018

BGH behartigt de belangen van mensen met een beperking.
Om dat te realiseren hebben wij daarvoor een Meerjaren Activiteiten Plan opgesteld.

Op de volgende punten zullen we ons richten:
* Langer zelfstandig thuis blijven wonen
* Sociale toegankelijkheid bij arbeidsparticipatie
* Mobiliteit speelt een belangrijke rol
* Passend onderwijs voor kinderen met beperking
* Zelfredzaamheid en sociaal netwerk

Door jaarlijks te werken met de volgende activiteiten:
* PR en Voorlichting
* Participatie/toegankelijkheid
* Diversen

Thema’s en speciale acties voor de komende jaren:
* Sociale toegankelijkheid
* Fysieke toegankelijkheid
* Bewustwording

Vrijwilligers zijn binnen de BGH van onschatbare waarde.
Bij werving van vrijwilligers gaat om het aantrekken van mensen die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren: de juiste persoon op de juiste plaats.

In dit Meerjaren Activiteitenplan hebben wij ook wat taakomschrijvingen meegenomen waar wij vrijwilligers voor zoeken.

Bron: BGH