Zorgkantoren luisteren naar rechter en laten tarieven langdurige zorg ongewijzigd.

De zorgkantoren van CZ, VGZ, Eno, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid luisteren naar de uitspraak van de rechter en passen de zorginkoop voor volgend jaar daarop aan.
Onlangs deed de rechter een uitspraak in een zaak over de zorginkoop in de langdurige zorg, die werd aangespannen door bijna zeventig zorgaanbieders.
De zorgkantoren wilden een nieuw inkoopsysteem invoeren, dat zou leiden tot een lagere basisvergoeding.
Het gekorte bedrag zouden ze kunnen terugverdienen door verbeteringen van hun zorgverlening, bedrijfsvoering of duurzaamheid, maar de rechter floot hen terug.

Het nieuwe beleid dat zorgkantoren voor 2021 hadden opgesteld is volgens de voorzieningenrechter in Den Haag onrechtmatig.
De zorgkantoren moeten minimaal dezelfde tarieven blijven betalen als dit jaar, tenzij ze alsnog kunnen aantonen dat met het nieuwe systeem aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

Hetzelfde tariefpercentage 2021.
De vijf zorgkantoren laten weten de tariefpercentages voor 2020 ook door te voeren voor 2021.
Wel willen ze met de zorgaanbieders in gesprek over de maatschappelijke uitdaging waar de partijen samen voor staan: het behoud van goede, toegankelijke en langdurige zorg.

Niet later dan 20 oktober kunnen zorgaanbieders alle wijzigingen van de zorginkoop voor 2021 verwachten.
De voorlopige contractering ligt uiterlijk 19 november bij ze en de budgetformulieren dienen uiterlijk 10 december 2020 bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te liggen.

Link : (Bron: ZN.nl)

Bron: Support Magazine.nl