Zorg voor mensen met beperking voorbereiden op toekomst.

De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst.
Zij worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt.
Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van specifieke groepen mensen met beperkingen.
Bovendien zullen bewoners van instellingen en hun naasten steeds meer hun voorkeuren uitspreken: waar zouden ze willen wonen?
Met wie? En hoe zouden zij hun zorg willen ontvangen?

De zorg moet daar op worden toegerust.
Daarom heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vrijdag zijn voorstellen voor verbetering van de gehandicaptenzorg aan de Tweede Kamer gestuurd.
Voor de uitvoering van dit plan wordt 13,2 miljoen euro uitgetrokken.
In 2016 is dat 1,6 miljoen euro en voor de twee jaren daarna wordt in de begrotingen ruimte gemaakt voor 5,8 miljoen euro per jaar.

Krachtig en kwetsbaar.
Van Rijn: ‘Dit zijn tegelijk heel krachtige en heel kwetsbare mensen.
Zij zijn hun hele leven afhankelijk van de zorg die wij als samenleving bereid zijn voor hen te organiseren.
Dat schept de verplichting om continu te kijken: wat kan er anders?
Wat moeten we verbeteren? Hoe zorgen we voor hen op de best mogelijke manier, nu en in de toekomst?’

Samen werken aan betere gehandicaptenzorg.
Het plan ‘Samen werken aan betere gehandicaptenzorg’ draait onder andere om de volgende punten:
* een verstevigde positie voor de mensen om wie het gaat; zij moeten zelf keuzes kunnen maken over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen;
* een passend antwoord voor de bijzondere zorgvraag die meerdere groepen mensen met beperkingen hebben;
* professionals zullen daarom extra en beter toegerust worden op de toekomst, met meer opleiding en meer tijd voor reflectie op het vak;
* bevorderen van samenwerking tussen, en visie bij bestuurders.

Voorgenomen bezuinigingen geschrapt.
Van Rijn heeft de voorgenomen bezuinigingen op de Wet langdurige zorg voor 2016 (45 miljoen euro) en 2017 (500 miljoen) geschrapt.

Verbeteren kwaliteit.
Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg is vanaf diens aantreden een van Van Rijn’s speerpunten binnen de hervorming van de langdurige zorg geweest.
Voor de ouderenzorg lanceerde hij de site ‘Waardigheid en Trots’
een breed plan om in alle Nederlandse verpleeghuizen liefdevolle zorg door trotse medewerkers te bewerkstelligen.
Daarnaast richt ‘Waardig leven met zorg’ zich op de zorginkoop, de bekostiging en de verantwoording die drempels opwerpen voor zorgaanbieders om de cliënten te laten leven zoals zij dat wensen.

Gehandicaptenzorg in Nederland.
In Nederland hebben 113.000 mensen (een combinatie van) een verstandelijke, lichamelijk en / of zintuiglijke beperking.
Zij hebben levenslang en levensbreed zorg en ondersteuning nodig, 24 uur per dag.
In 2014 is er zo’n 10 miljard euro uitgegeven aan de zorg voor gehandicapten.
De meeste mensen ontvangen zorg in natura, zo’n 20.000 mensen maken gebruik van een persoonsgebondenbudget, bijvoorbeeld om een kleinschalig wooninitiatief mogelijk te maken.

Bron: Rijksoverheid

Bron: Zorghulpatlas.nl