Zeven jaar na de ratificatie: hoe gaat het met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap?.

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland.
Vandaag is dat zeven jaar geleden.
Ieder(in) ziet dat er nog veel moet gebeuren.
Mensen met een beperking of chronische ziekte ervaren nog nauwelijks verbeteringen.
Op dit moment zet de overheid wel stappen om het verdrag uit te voeren.
We zetten de belangrijkste ontwikkelingen op een rij en laten ervaringsdeskundigen Pauline Gransier en Amber Bindels aan het woord.

Interview met Pauline en Amber: ‘We moeten nog steeds vechten voor een goed leven’
Wat merken mensen met een beperking of chronische ziekte in het dagelijks leven van het VN-verdrag Handicap?
We interviewden ervaringsdeskundigen Amber Bindels en Pauline Gransier.
‘Het is voor ons allemaal redelijk ontoegankelijk, dus we kunnen nergens heen’.

Link: Lees het interview met Pauline en Amber.

Ontwikkelingen VN-verdrag Handicap.
Nationale strategie.
Het (demissionair) kabinet maakt een meerjarige strategie om het VN-verdrag uit te voeren.

Link: Dat doet de regering naar aanleiding van een motie van Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks), Mohammed Mohandis (PvdA) en Lucille Werner (CDA).

Het doel van de meerjarige strategie is een brede aanpak om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.
De strategie wordt gemaakt met ministeries, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties van mensen met een beperking.
De strategie moet het antwoord geven op de vraag: hoe zorgen we dat Nederland in 2040 toegankelijk en inclusief is?

De ministeries maken een werkagenda bij de strategie, waarin staat beschreven wat er moet gebeuren.
In november 2023 wordt deze aan de Tweede Kamer aangeboden.

Ratificatie facultatief protocol bij VN-verdrag Handicap.
Conny Helder, demissionair minister voor Langdurige zorg en sport, besloot namens het kabinet om het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap te ratificeren.
Hierdoor kunnen mensen hun klacht voorleggen bij de Verenigde Naties, als zij in het Nederlands rechtssysteem vastlopen.

Voor de ratificatie van het protocol wordt een goedkeuringswet opgesteld. Deze wordt, na goedkeuring binnen het kabinet en advies van de Raad van State, bij het parlement ingediend.
Na een positief besluit van de Tweede Kamer ook aan de Eerste Kamer.
De verwachting is dat de ratificatie in de eerste helft van 2024 zal plaatsvinden.

VN-comité monitort de implementatie van het VN-verdrag Handicap.
De Nederlandse overheid, het College voor de Rechten van de Mens (CRM), Ieder(in) en belangenorganisaties stuurden rapportages naar het VN-comité in Genève.
Het VN-comité stelde aan de overheid vragen over de voortgang Link: de ‘List of issues’ en de overheid beantwoordde die eind 2022.

In augustus 2024 bespreekt het VN-comité de antwoorden met de overheid, het CRM en een delegatie vanuit de belangenorganisaties.
Op basis daarvan krijgt Nederland van het comité een ‘rapportcijfer’ en aanbevelingen voor verbeteringen.

Uitbreiding Artikel 1 met grondslag handicap.
Op 17 januari 2023 is het verbod op discriminatie op grond van handicap in Artikel 1 van de Grondwet vastgelegd.
Een historische dag voor mensen met een beperking! Ieder(in) heeft hier, in samenwerking met een aantal Kamerleden, twaalf jaar lang voor gestreden.

De uitbreiding van Artikel 1 betekent dat de overheid voortaan wet- en regelgeving moet toetsen op de gelijke behandeling van mensen met een beperking.
De rechter moet handicap ook mee laten wegen in discriminatiezaken.

Meer lezen
In mei 2023 publiceerde Ieder(in) een nieuwe brochure over het VN-verdrag Handicap in Nederland.
Wat is er in Nederland veranderd?
Wat hebben mensen met een beperking zelf aan het verdrag?

Link: De brochure geeft uitleg en toelichting: Brochure VN-verdrag Handicap – wat staat erin en wat hebben we eraan? (pdf – 4 MB)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Bekijk hier al onze berichten over het VN-verdrag Handicap.

Bron: Ieder(in)