Wmo-huishoudelijke hulp: aanpassen en vernieuwen.

Naar aanleiding van richtinggevende uitspraken van de CRvB (voorjaar 2016) hebben de meeste gemeenten de huishoudelijke hulp-afspraken aangepast of zijn daar volop mee bezig.
Nu werken ze verder aan de vernieuwing van de Wmo.

Het is belangrijk om bij de vernieuwing samen met cliënten en aanbieders op te trekken.
Het ministerie van VWS, de VNG en het Directeurennetwerk Sociaal Domein starten in 2017 een vervolgproces met IederIn, Anbo, Actiz en BTN om dit een impuls te geven.
In januari berichten we hierover nader.

Lees verder: Atlas van Zorg & Hulp

Bron: Atlas van Zorg & Hulp