Wijzigingen in tarieven Wlz.

Wijzigingen 2016

In de regelgeving van de WLZ 2016 zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het betreft de volgende aanpassingen:

In de WLZ was het persoonlijk assistentiebudget (PAB) vastgesteld op € 146.613 als de budgethouder samenleeft met een echtgenoot. Deze bepaling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 komen te vervallen. Het PAB bedraagt daardoor ook bij aanwezigheid van een echtgenoot € 219.920.

Lees meer:

 

BRON : Zorghulpatlas.nl