Wetswijziging Participatiewet is opnieuw een stap achteruit voor mensen met een beperking.

Door een wetswijziging die morgen in de Eerste Kamer wordt behandeld, krijgen mensen met een beperking en een klein sociaal netwerk minder kans om hun leven op te bouwen.
Het risico wordt vergroot dat zij dakloos worden of blijven, omdat ze straks niet meer terug kunnen vallen op de hulp van een broer, zus, opa of oma.
Het kan ook gebeuren dat ze door deze wijziging aanspraak moeten maken op dure 24 uurszorg van een instelling.
Ieder(in) waarschuwt de Eerste Kamer voor de gevolgen van de wet en wordt gesteund door 13 organisaties (velen verenigd in de Armoedecoalitie).

Discriminerend onderscheid.
Het kabinet beoogt met de wetswijziging discriminatie in de Participatiewet op te heffen, maar creƫert juist een discriminerend onderscheid tussen mensen met en zonder bijstandsuitkering.

Mensen met een bijstandsuitkering worden namelijk financieel gestraft als zij voor iemand gaan zorgen en om die reden gaan samenwonen.
Mensen zonder bijstand kunnen wel gaan samenwonen om voor elkaar te zorgen. Dat is discriminatie.

Dakloosheid.
Het aantal daklozen neemt al toe, doordat er te weinig huizen worden gebouwd voor mensen met een laag of midden inkomen.
Met deze maatregel komt er nog een groep woningzoekenden bij; mensen met een beperking die niet meer bij een broer of zus in kunnen wonen.

Recht om te wonen.
In het VN-verdrag Handicap staat dat je ook met een beperking het recht hebt om (zelfstandig) te wonen en deel uit te maken van de maatschappij.
De overheid moet ervoor zorgen dat je met een beperking inderdaad zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en echt deel uit kunt maken van de maatschappij, zonder belemmeringen.

Checklist.
Zorgen voor je naasten zou vanuit de samenleving gefaciliteerd moeten worden in plaats van afgeremd.
Deze achteruitgang is niet in lijn met het VN-verdrag Handicap.
Toetsing aan het VN-verdrag zou op zijn plaats zijn.

Ieder(in) vraagt de Eerste Kamer een controle uit te voeren aan de hand van de Checklist VN-verdrag Handicap van het College voor de Rechten van de Mens.

Brief Eerste Kamer wetswijziging Participatiewet (behandeling: 26 mei 2020) (pdf – 421 KB)

ReadSpeaker Lees voor
Bron: Ieder(in)