Wetsvoorstel dreigt huurtoeslag te verminderen.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat zal leiden tot een lagere huurtoeslag vanaf 2019.
Ieder(in) wijst dit voorstel af.
Want het betekent een financiële aderlating voor de laagste inkomens, onder wie veel mensen met een beperking.

De voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag leidt ertoe dat huishoudens die huurtoeslag ontvangen, jaarlijks hogere woonlasten krijgen, oplopend tot bijna 100 euro in 2022.
Dit dupeert ook veel mensen met een beperking en chronisch zieken.
Zij wonen vaker dan gemiddeld in een sociale huurwoning en zij zijn ook vaker aangewezen op een uitkering.
Bovendien hebben veel mensen met een beperking nu al problemen om de huur te betalen, zoals ook blijkt uit de Meldactie Wonen 2016 

De voorgestelde maatregel zal de achterban van Ieder(in) dus stevig treffen.
De maatregel staat daarom op gespannen voet met beleid gericht op zelfstandig wonen en met het VN-verdrag voor mensen met een beperking

Armoedeval.
In een internetconsulatie heeft Ieder(in) deze bezwaren tegen het wetsvoorstel kenbaar gemaakt.
Overigens bevat het wetsvoorstel ook een goed voornemen.
Voor de huurders die net teveel verdienen om huurtoeslag te ontvangen, wordt de harde inkomensgrens geschrapt en daarmee wordt voor hen de armoedeval weggenomen.
Dat is een goede zaak, want ze kunnen nu nog hun volledige huurtoeslag verliezen door iets meer inkomen. Daaraan komt dan een eind.

Hieronder kunt u de bijdrage van Ieder(in) downloaden

Voor meer inhoudelijke informatie over het wetsvoorstel zie de site van de Woonbond 

Meer over Wonen:

Downloads:

internetconsultatie huurtoeslag PDF 

internetconsultatie huurtoeslag  Word 

Bron: Ieder(in)