Werkt de Wmo?.

Het doel van de Wmo is meer maatwerk en betere zorg voor de burger.
Maar werkt de wet wel? Het radioprogramma Argos onderzocht het, samen met platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, dagblad Trouw en weekblad de Groene Amsterdammer.

In de uitzending, die afgelopen zaterdag om 14.00 werd uitgezonden, komen zowel burgers met een zorgvraag als deskundigen aan het woord.
Uit de verhalen wordt duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten.
En dat veel gemeenten de wet zelfs niet lijken te kennen, waardoor ze heel vaak door rechters worden teruggefloten.
Illya Soffer, directeur van Ieder(in), zegt dat de invoering van de Wmo gepaard ging met bezuinigingen: een onzalige combinatie.
Het heeft eraan bijgedragen dat gemeenten mikken op mensen zoveel mogelijk zelf laten doen en op kortdurende interventies.
Het gevolg is dat de zorg vaak niet passend is.
“Vervolgens moeten mensen vaak een enorm gevecht leveren om wel passende zorg te krijgen.”

Beluister de uitzending.

Bron: Ieder(in)