Werkcoalitie: houd mensen niet gevangen in de Participatiewet.

De verbeteringen in de Participatiewet die zijn aangekondigd, bieden mensen met een beperking nog altijd geen enkel perspectief.
Dit heeft de Werkcoalitie laten weten aan de Kamercommissie SZW.
Het debat hierover zou deze week plaatsvinden maar is verplaatst naar november.

Volwaardig inkomen halen is onmogelijk.
De Werkcoalitie is een samenwerkingsverband van Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM), CNV, FNV, Vakcentrale voor professionals (VCP), Landelijke Cliëntenraad (LCR), Coalitie voor Inclusie, Wij Staan Op!, Mind en Ieder(in).
De coalitie vindt dat mensen met een beperking niet gevangen gehouden moeten worden in de Participatiewet.

De Werkcoalitie stuurde een oproep aan de commissie waarin de verhalen van Esmée en Noortje centraal staan.
Zij vertellen dat zij onder de huidige wetgeving nooit een volwaardig inkomen kunnen krijgen.
Zij mogen maar beperkt bijverdienen. Dit is voor mensen met een medische (uren)beperking lang niet voldoende.
Deze verhalen staan in de bijlage onder dit bericht.

Meer bijverdienen belangrijk.
De Werkcoalitie vindt dat het bedrag dat mag worden bijverdiend, gelijkgetrokken moet worden met de Wajong.
Dan wordt de vrijlating 30% in plaats van 15% wat nu wordt voorgesteld.
Verder moet het bedrag dat mag worden bijverdiend geen invloed hebben op de toeslagen die mensen krijgen.
Want anders gaan ze er nog steeds nauwelijks op vooruit.

Uiteindelijk nieuwe regeling nodig.
Op de lange termijn moet er een betere oplossing komen. Want mensen met een beperking die bijna niet of slechts beperkt kunnen werken, horen niet thuis in de Participatiewet.
Zij hebben recht op een regeling die bestaanszekerheid biedt.

Link: Brief Werkcoalitie aan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pdf) 

ReadSpeaker Lees voor
 

Bron: Ieder(in)