Weinig plek voor medewerker met beperking.

Ongeveer de helft van de bedrijven is niet van plan mensen met een beperking in dienst te nemen.
Ze zeggen bijvoorbeeld dat er geen geschikte functies zijn, dat er sowieso geen nieuwe medewerkers nodig zijn of dat er te weinig capaciteit is om nieuwe medewerkers met een beperking goed te begeleiden.

Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de arbeidsmarkt.
Daarin zeggen de meeste bedrijven dat ze zich wel verantwoordelijk voelen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking, maar vaak worden er geen concrete maatregelen genomen om dat ook mogelijk te maken.

Ouderen.
Werkgevers kennen ook vaak de regelingen niet die er zijn voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of de no-riskregeling bij ziekte.
Eerder heeft het kabinet afgesproken dat er tot 2026 in totaal 125.000 banen voor gehandicapten bij moeten komen; 25.000 bij de overheid en 100.000 bij andere werkgevers.

Het SCP heeft bedrijven ook gevraagd naar het functioneren van oudere werknemers.
60 procent van de werkgevers vindt het wenselijk dat medewerkers doorwerken na hun zestigste.
In 2001 was dat nog 42 procent.
Doorwerken na de pensioenleeftijd vindt 50 procent wenselijk.
Driekwart vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren, al zegt een kwart dat hun productiviteit wel lager ligt dat hun loonkosten rechtvaardigen.
Bron: Nos.nl