Vragen aan Tweede Kamer en kabinet over gewijzigd vaccinatieschema en veiligheid verkiezingen.

Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben grote zorgen over het op 5 februari bijgewerkte vaccinatieschema.
Er wordt veel wanhoop, maar ook woede en angst gevoeld.
Het nieuwe vaccinatieschema roept veel onzekerheden op.
In een brief aan de Tweede Kamerleden vragen Ieder(in), Per Saldo en KansPlus hier serieuze aandacht voor.
Woensdag 24 februari debatteren Kamer en kabinet over de coronacrisis.

De verhalen achter de online-actie Link:  #VergeetOnsNietHugo laten schrijnende situaties zien.
Link: Nieuwsuur besteedde 11 februari jl. ook aandacht aan mensen die al bijna een jaar in thuisisolatie zitten en geen vooruitzicht hebben op snelle vaccinatie.

Mensen met een medisch risico (18-60 jaar) zakken steeds verder weg in het vaccinatieschema.
Aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte is heel hard nodig.
Een groot deel van deze mensen woont thuis en valt in de categorie mensen met een medische indicatie (18 tot 60 jaar).
Volgens het vorige vaccinatieschema bestaat deze groep uit 1,8 miljoen mensen. Na de laatste wijziging van het schema zakken zij steeds verder weg.
Volgens het bijgewerkte vaccinatieschema worden de meeste mensen met een medische indicatie, naar schatting ruim één miljoen, vanaf mei vrijwel gelijktijdig met mensen zonder een medische indicatie (50-59) gevaccineerd.
Mensen die volgens het RIVM een verhoogd gezondheidsrisico hebben vanwege een beperking of chronische ziekte blijven zo nog maanden onbeschermd.
Nog los van eventuele tegenvallers in leveringen of beschikbaarheid van vaccins, die kunnen leiden tot verdere vertraging van de snelle noodzakelijke bescherming voor deze groepen.
Langer uitstel is onbegrijpelijk en zeer risicovol, is de waarschuwing aan Kamer en kabinet.

Kom met een sociaal plan voor gezinnen in thuisisolatie.
Naar schatting bijna 250.000 mensen van deze groep zitten al bijna een jaar in thuisisolatie.
Al die tijd komen zij niet of nauwelijks buiten en treffen zij ingrijpende maatregelen met betrekking tot sociaal contact in het gezin/huishouden en leggen zij zichzelf, partner en kinderen zware restricties op bij de contacten die noodzakelijk zijn voor werk en onderwijs.
Zij doen dat omdat zij zich houden aan de RIVM-regels voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico.
De ontwrichting voor deze gezinnen is heel groot. Om de periode tot vaccinatie te overbruggen en de eindstreep van de pandemie te halen, is er een Sociaal Plan nodig voor mensen die langdurig in isolatie zitten.
Dat onder andere bestaat uit extra ondersteuning om onderwijs en inkomenssteun voor deze gezinnen.

Vraag OMT-advies over veiligheid verkiezingen op 17 maart.
Onder mensen met een beperking of chronische aandoening leeft grote bezorgdheid over de veiligheid van de verkiezingen.
Uit een peiling van Ieder(in) en de Patiëntenfederatie blijkt dat onder de achterban (on)veiligheid de belangrijkste reden is voor niet-stemmen of nog twijfelen.
In de groepen onder de 70 jaar, die niet in aanmerking komen voor poststemmen, kiezen relatief veel mensen voor niet stemmen of zij twijfelen nog.

Het recht van iedere Nederlander om op een veilige manier zijn of haar stem uit te brengen, komt in het geding.
Wij verzoeken de Tweede Kamer en kabinet om in de komende weken heel kritisch te monitoren, zoals met een OMT-advies, of veilige verkiezingen voor iedereen gegarandeerd zijn.

Enkele van de vragen aan de Kamer voor het coronadebat op 24 februari:.
* Wilt u de minister vragen de volledige groep mensen met een medische indicatie (18 tot 60 jaar) prioriteit en voorrang te geven ten opzichte van mensen zonder medische indicatie onder de 60 jaar?
* Wilt u het kabinet vragen samen met cliënten- en patiëntenorganisaties een Sociaal Plan te ontwikkelen voor mensen met een beperking of chronische aandoening en hun naasten die nu langdurig in thuisisolatie zitten.
Dit om de ontwrichting te beperken en ze te helpen door de pandemie te komen?
* Wilt u het kabinet verzoeken op korte termijn het OMT om advies te vragen over de risico’s van het laten doorgaan van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart?

De volledige brief aan de Tweede Kamer is hieronder te downloaden.

Link: Inbreng-Iederin-Per-Saldo-en-Kansplus-voor-coronadebat-Tweede-Kamer-24-02

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)