Voucherregeling tot en met 2019.

HAARLEMMERMEER:  De huidige voucherregeling voor huishoudelijke hulp blijft tot en met 31 december 2019.
De kosten die dit besluit voor de gemeente met zich meebrengt, worden geschat op 6 ton, aldus wethouder Tom Horn die het collegebesluit
dinsdagmiddag toelichtte tijdens een persmoment.
Het besluit volgt na een uitgebreide discussie in de gemeenteraad van afgelopen donderdag.
Vrijwilliger Bas de Bruin hield daar als inspreker een warm pleidooi voor behoud van minimaal 2,5 uur aan huishoudelijke hulp per week.
Een bezuiniging naar 2,0 uur omschreef, hij als ‘een kwalijke ontwikkeling’ en ‘een toenemende afkalving van de zorg’.
Wethouder Horn liet daarop weten ’te kijken of de regeling verlengd kan worden’.

Die regeling is de zogeheten voucherregeling die ingevoerd na de start van de WMO.
Deze wet had vergaande gevolgen voor onder andere de huishoudelijke hulp.
Meerdere mensen die de hulp kregen, werden onaangenaam verrast toen zij hoorden dat zij niet meer in aanmerking kwamen voor de betaalde huishoudelijke hulp.
Om te wennen aan dat moment kwam er een afbouwregeling met behulp van een voucher.
Daarmee kon 2,5 uur huishoudelijke hulp per week bij een zorgaanbieder ingekocht worden.
Wie meer wilde, moest dat zelf betalen.
De voucherregeling liep tot en met juni dit jaar,per 1 juli ging het om 2,0 uur.
op basis van het beschikbare budget zou de voucher per januari 2018 nog maar 0,7 uur waard zijn.

MOGELIJKHEDEN .
Zover laat de gemeente het niet komen, aldus wethouder Horn.
Hij had goed geluisterd tijdens de gemeenteraad en vervolgens gekeken naar mogelijkheden om niet nog ver te bezuinigen.
Nader overleg met zorgaanbieders, in combinatie met praktische overwegingen, deden hem (en met hem het college) besluiten vastte houden aan een 2,0 uur voucher en wel tot en met 31 december 2019.
Wat er daarna gebeurt, is aan het college dat dan zit, aldus Horn.
De inwoners die een voucher hebben, worden persoonlijk per brief geïnformeerd.

LEEFKLIMAAT.
Het leefklimaat van ouderen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp gaat hard achteruit.
Dat beweerde vrijwilliger De Bruin donderdag als inspreker bij de gemeenteraadsvergadering.
Hij zei dat hulpbehoevende ouderen in 2015 nog recht hadden op4tot 5 uur per week huishoudelijke hulp.
Vorig jaar is dat verminderd tot 2,5 uur en sinds 1 juli is het aantal uren dat wordt vergoed verder verlaagd.
De vrijwilliger noemde dat een ’toenemende afkalving van de zorgt “Het is een kwalijke ontwikkeling.
” De Bruin deed een dringend beroep op de gemeenteraad de bezuinigingen terug te draaien.
Volgens hem is het ook steeds moeilijker om hulp te krijgen.
Je moet bijna dement zijn of je handen niet kunnen gebruiken om in aanmerking te komen.
PvdA-raadslid Fien Eveleens vroeg hem om voorbeelden.

LOVEND.
De Bruin zei veel zogeheten keukentafelgesprekken mee te maken.
Volgens hem is het moeilijk om in aanmerking te komen voor hulp.
Forza-raadslid Michel van Dijk wilde weten hoe de gesprekken verlopen.
De Bruin was er positief over.
“Ik ben alleen maar lovend voor de aanpak van de ambtenaren.
Echt professioneel.”

Bron: HC Nieuws .nl