Voorall: ‘Meld verkeerd geplaatste deelscooters’.

Het aantal deelscooters is in Den Haag, maar eigenlijk in elke grote stad, fors toegenomen.
Verkeerd geparkeerde scooters kunnen een obstakel vormen voor de doorgang en de toegankelijkheid op de stoep, bijvoorbeeld als deze op een blindegeleidelijn staan.
Voorall, belangenbehartigende stichting voor mensen met een handicap, roept mensen op om verkeerde gestalde scooters altijd te melden bij het bedrijf dat de scooters verhuurt.
Dat meldt Dagblad070.

Momenteel zijn er in de Hofstad drie aanbieders: Felyx, Go Sharing en Check.

Waarschuwing en boete.
“Het is zeker zinvol om te melden, omdat de bedrijven zich inspannen om foutparkeren zoveel mogelijk te voorkomen”, volgens Voorall.
“Na een melding wordt een scooter zo snel mogelijk verplaatst.
Daarnaast krijgt de laatste gebruiker, die de scooter waarschijnlijk daar heeft achtergelaten, een waarschuwing.
Wanneer iemand voor de tweede keer een scooter fout parkeert, ontvangt hij een boete.
Afhankelijk van het bedrijf is dit 50 of 75 euro.
Bij een derde melding wordt de boete verhoogd en wordt de gebruiker uitgesloten van het gebruik van de deelscooter.”

Link: Op de website van Voorall staat precies per aanbieder beschreven hoe je een verkeerd geparkeerde scooter kunt melden.

(Bron: Dagblad070)

Bron:Supportmagazine.nl