VOL GAS ten strijden tegen pijnlijke energiearmoede.

Met een nieuwe voorzitter voert de Energiebank Haarlemmermeer de strijd op tegen de energiearmoede.
Zuur is dat juist werkelozen, arbeidsongeschikten, ouderen en gehandicapten door hun situatie een laag inkomen hebben maar wel veel energie verbruiken.
Ook onwetendheid en schaamte spelen mee.

Secretaris Aarnoud van der Deijl is een van de coaches van de energiebank die hulp biedt in Haarlemmermeer, waar naar schatting bij drie procent van de huishoudens sprake van energiearmoede.
Gemiddeld gezien in Nederland een goede score.
Vooral in Rijsenhout en het zuiden van de polder is de nood hoog, maar ook in Hoofddorpse wijken als Overbos en Graan voor Visch.

‘De term energiearmoede wordt gebruikt voor huishoudens die meer dan tien procent van hun besteedbaar inkomen moeten uitgeven om hun woning voldoende te kunnen verwarmen”, legt hij uit.
“Strikt genomen is deze definitie wat vaag, want iemand met een hoog inkomen en een bijzonder groot en niet energiezuinig huis zou dan ook last hebben van energiearmoede’
Volgens TNO is er sprake van energiearmoede als huishoudens over een laag inkomen beschikken in combinatie met hoge energielasten dan wel een woning van energetisch onvoldoende kwaliteit.
Die 10 procent is wel eenhandige vuistregel.’

395 EURO MAANDBEDRAG.
“Het begrip kwam ik voor het eerst tegen in november 2013 in Trouw.
Door die term viel bij mii een kwartje: armoedebestrijding en inzet voor het klimaat gaan hand in hand.
Ik herinner ook dat John Nederstigt, toen hij in mei 2018 de Energiebank officieel opende’, zei dat hij voor het eerst dat verband zag.’
Het probleem is groeiende zo blijkt uit een steekproef van termijnbedragen vorig jaar en dit jaar bij vier klanten van Tegenstroom:
73 tegen 125 euro per maand; 184 tegen 395 euro; 118 tegen 168 euro en 158 tegen 240 euro per maand. Van der Deijl:
”We weten niet wie dit zijn en wat voor inkomen deze mensen hebben, maar het geeft een indruk van wat de prijsverhogingen doen.”
“Voorbeelden zijn lastig te geven omdat we nooit wagen naar wat mensen betalen voor hun energie.
Dat hangt af van hun type contract en gaat ons niet veel aan, wel naar
hoeveel gas ze verbruiken.
Ik was laatst bij een wouw die onlangs weduwe is geworden en naast haar uitkering een nabestaandenpensioen van 150 euro per maand ontvangt.
Als ik haar verbruik invul bij Independer, dan biedt die een contract aan van 350 euro per maand.
Ze zit daar nu nog onder, maar ook als het 250 euro is, dan is dat voor haar meer dan 10 procent en heel veel.
Een andere vrouw die ik heb bezocht, zou met haar verbruik in een driekamerappartement op 210 euro uitkomen.

VERWARMING.
Problemen komen vaak samen.
Mensen worden arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, verliezen daarmee hun inkomen, zijn vaak thuis en hebben dus de verwarming veel aan.
Mensen in een rolstoel bewegen niet en hebben sowieso een grotere behoefte aan warmte.
Soms nemen medische apparaten ook een deel van de energie voor hun rekening.’
“De sociale huurwoningen waar deze groep vaak toe is veroordeeld’, is niet altijd goed geïsoleerd.
Het mes snijdt aan meerdere verkeerde kanten: ze zijn al niet erg vermogend, wonen in huizen die niet energiezuinig zijn en hebben ook geen middelen om de huizen energiezuiniger te maken.”
De groep wordt bijvoorbeeld bereikt via de Voedselbank en Tegenstoom, waarna een afspraak volgt voor een thuisbezoek.
“De drempel is hoog, merken we’ Als er iemand over de vloer komt is dat nogal een inbreuk op je privacy.
We zeggen altijd: u bepaalt wat u wilt laten zien.
Ook bestaat het gevoel dat iemand een contract komt aansmeren.
Er heerst eerst nogal wat wantrouwen.
Dat neemt af naarmate de Energiebank Haarlemmermeer bekender wordt,” denkt de secretaris.
We proberen het verband uit te leggen tussen energie en financiële situatie.
“Als ik met mensen spreek over de Energiebank en ik vraag of men weet hoeveel er per maand wordt uitgegeven aan energie.
Vijftig procent van de mensen is het antwoord schuldig.
Dat percentage zakt door de hoge energieprijzen.
Vaak vertel ik dat mijn energierekening van 180 euro per maand naar 30 euro is teruggebracht.”

GEEN RUIMTE.
“Wat meespeelt is het ontbrekende gevoel van regie over het eigen leven.
Veel mensen in armoede moeten overleven.
Er is geen ruimte in het hoofd voor onze boodschap: Je kunt iets doen aan je energierekening’.
Deze mensen worden doodgegooid met allerlei coaches.
En als je in een schuldsaneringstraject zit.
heb je financieel geen belang bij energiebesparing.
Het weekgeld blijft hetzelfde.
Energie besparen doe je dan feitelijk voor je schuldeisers.”

“We komen ook mensen tegen die vanwege het milieu juist wel gemotiveerd zijn.
Aan een klant in de schuldsanering zei ik: Maar u verdient er niets mee’.
Ik doe het voor het klimaat’, was het antwoord.
Soms zijn mensen al zo bewust en zuinig, dat we weinig advies kunnen geven.
Best frustrerend.
De meest dankbare klanten zijn vrouwen die alleen zijn komen te staan door bijvoorbeeld echtscheiding of die weduwe zijn geworden
realiseren dat hun inkomsten een stuk lager zijn en willen bekijken waar ze op kunnen besparen.
Verder heb je mensen die zijn geschrokken van hun energierekening, bijvoorbeeld na een verhuizing.”
“Onze doelen zijn armoedebestrijding en energiebesparing, vandaar ook de term ‘energiebank’, zoals ‘voedselbank’.
We hebben in drie jaar 150 adressen geholpen.
Met wisselend resultaat.
Van weinig besparing tot wel 70 euro per maand.
Het gemiddelde is 20 euro.
Korter douchen blijft altijd de beste tip: elke minuut korter scheelt op jaarbasis 35 euro.”

WITGOED.
“Een van onze ambities is iets doen met witgoed.
Armoede betekent vaak goedkope apparatuur kopen.
Maar dat is juist vaak het minst energiezuinig gezien als je het afzet over de gehele levenscyclus van wasmachine of koelkast.
Dit vanwege de hogere energierekening.
We werken samen met Meerwinkel om mensen hiervan bewust te maken en zuinige spullen te kunnen leveren.
We zouden graag eigenaar willen worden van een zonnepark om daadwerkelijk energie te kunnen leveren.”
“Onze ambitie is om elk jaar meer adressen te helpen, dit jaar zijn het er honderd, en dan doorgroeien.
Dat is realistisch.
We merken dat de hoge energieprijzen het belang van de energiebank onderstrepen.
Met Remco pols hebben een nieuwe voorzitter met ambitie én met een achtergrond als regiomanager van Ymere.
Ook de Rabobank is ons goed gezind en wil meedenken.
Het zou mooi zijn als de gemeente intensiever aanhaakt.
Wat wij doen, doet vaak elders de gemeente, zoals in Utrecht en Den Haag.
We zijn nog een kleine speler, maar we zouden uiteindelijk best een aardig steentje kunnen bijdragen aan de doelen van energiebesparing.”

De Energiebank Haarlemmermeer zoekt adressen en coaches.

Link: informatie op de website.

Bron: HC Nieuws.nl