VN-verdrag Handicap: grote verschillen tussen gemeenten.

Gemeenten gaan heel verschillend om met het VN-verdrag Handicap.
Veel hangt af van de betrokkenheid en het enthousiasme van bestuurders.

Gemeenten willen praktijkvoorbeelden op het gebied van mobiliteit, fysieke toegankelijkheid, zorg, arbeidsmarkt en onderwijs. − Shutterstock
Waar de ene gemeente nog nauwelijks een begin heeft gemaakt met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap, zijn andere daar al geruime tijd intensief mee bezig.

Peiling.
Link: Dat blijkt uit een peiling van kennisinstituut Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

ReadSpeaker Lees voor

Het is de vijfde peiling naar de uitvoering van het VN-verdrag handicap sinds 2018.
Nederland ratificeerde het VN-verdrag Handicap, dat de positie van mensen met een beperking moet verbeteren, in 2016.

Capaciteit.
Het zijn vooral gemeenten met bestuurders en ambtenaren die het belang van het VN-verdrag onderkennen, die het goed doen.
Deze gemeenten hebben veelal een Lokale Inclusie Agenda opgesteld en voeren die ook actief uit.
Gemeenten die nog weinig werk maken van de uitvoering van het verdrag, geven aan dat ze niet over de benodigde uitvoeringscapaciteit beschikken.
Daarnaast ervaren ze landelijke wet- en regelgeving vaak als knelpunt die een goede uitvoering van het verdrag in de weg staat.

Praktijkvoorbeelden.
Ook het gebrek aan goede praktijkvoorbeelden speelt gemeenten parten.
Meer dan zestig van hen zeggen behoefte te hebben aan concrete voorbeelden die duidelijk maken hoe zij invulling kunnen geven aan het VN-verdrag, met name op het gebied van mobiliteit, fysieke toegankelijkheid, zorg, arbeidsmarkt en onderwijs.
Veel gemeenten zouden ook graag meer willen uitwisselen met andere gemeenten, zodat ze van elkaar kunnen leren bij het werken aan een inclusieve samenleving.

Ervaringsdeskundigen.
Vooral gemeenten die werk maken van bewustwording van de uitvoeringspraktijk van het VN-verdrag blijken het goed te doen.
Daarnaast vinden gemeenten het belangrijk om ervaringsdeskundigen in te zetten, maar het kost wel moeite om deze mensen te vinden en te behouden.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl