‘Vluchtroutes voor mensen met handicap ondermaats’.

Hoe kom je in een openbaar gebouw naar buiten als je vanwege een beperking de trap in geval van nood niet af kunt of de bordjes niet kunt lezen omdat je blind bent?
Moeilijk of in het geheel niet.
Europarlementariër Toine Manders (CDA) nam de proef op de som: hij ging per rolstoel door het Europees Parlement.

Zijn conclusie is dat het vluchtavontuur eigenlijk al direct in het trappenhuis eindigt, wanneer je geen geschikte vluchtweg weet te vinden.
Tenminste, als je al de fysieke mogelijkheid hebt om de deur open te krijgen.

Nationale wetgeving.
Manders legde zijn tocht op video vast, die hij online zet via zijn social mediakanalen.
Het is volgens hem hoog tijd voor meer aandacht voor bescherming van de veiligheid van mensen met een beperking.
“In Europa wordt de specifieke vluchtwegaanduiding vanaf 2022 opgenomen in de ISO Norm.
Het is nu zaak dat alle lidstaten dit verplicht opnemen in nationale wetgeving.
Daarom bepleit ik dat de specifieke vluchtwegaanduiding breed wordt toegepast in openbare gebouwen in de Europese Unie.”

– Tekst gaat verder na de tweet –
♿️ Het is goed dat openbare gebouwen makkelijk toegankelijk zijn voor #gehandicapten en #ouderen die slecht te been zijn.

Maar in noodgevallen…

Kijk hoe ik de #nooduitgang zoek en eindig in het trappenhuis⤵️@cdaeuropa

— Toine Manders (@ToineMandersEP) March 25, 2021

Exit.
En daar bedoelt hij ook gemeentelijke gebouwen mee.
“In noodgevallen wordt altijd het exit-bordje naar de vluchtwegen gevolgd die leiden naar de nooduitgangen.
Maar de vluchtwegen voor mensen met een lichamelijke beperking bevinden zich mogelijk op andere locaties en dit wordt niet altijd aangegeven.
Hierdoor is het onduidelijk om de vluchtwegen voor ouderen of personen met een beperking te vinden.”

‘Uitgankelijkheid’.
Ook belangenorgansatie voor mensen met een beperking Ieder(in) zegt dat het in het algemeen niet goed gesteld is met de ‘uitgankelijkheid’, ofwel de toegankelijkheid van vluchtwegen.
Het Bouwbesluit bevat hiervoor nog onvoldoende concrete aanwijzingen.
Een van de aspecten is het gebruik van liften bij brand.
“Zo is er een regel om de lift niet te gebruiken bij brand maar dat heeft nogal wat consequenties voor mensen met een beperking.
De NEN-normcommissie die vorig jaar is ingesteld vanuit het Actieplan voor de Bouw, een actieplan voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap, heeft uitgankelijkheid ook als belangrijk punt opgenomen.”

Evacuatieplannen.
Europarlementariër Manders heeft er inmiddels vragen over gesteld aan de Europese Commissie.
Naast de bouwkundige uitgankelijkheid is ook het gebrek aan inclusieve evacuatieplannen en evacuatieoefeningen mét mensen met een beperking ver ondermaats, zegt Ieder(in).
Voor de belangenorganisatie maar ook voor de organisatie Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht (SOLGU) reden om naar de eerste verdieping van het kantoorgebouw in Utrecht te verhuizen.
Ieder(in) zat op de vijfde etage, de Utrechtse stedelijke belangenorganisatie op de veertiende.

Link: (Bron: Binnenlands Bestuur)

Bron: Support Magazine.nl