Vijf vragen aan tien politieke partijen.

Op 15 maart kiezen we een nieuwe Tweede Kamer.
Wat gaan de verschillende politieke partijen regelen voor mensen met een beperking of chronische ziekte?

Welke keuzes maken zij?
Vijf vragen aan (in alfabetische volgorde): 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP en VVD over onderwerpen die voor mensen met een beperking of chronische ziekte van belang zijn.

50PLUS
Henk Krol : ‘De marktwerking wordt teruggedraaid en er komt een gemeentelijk basispakket dat in elke gemeente hetzelfde is.’

Lees meer : 

CDA
Sybrand van Haersma Buma : ‘Zorg en ondersteuning moeten zo zijn ingericht dat je op tijd op het werk bent, op bezoek kan bij vrienden en uit kunt gaan.’

Lees meer :

ChristenUnie
Gert-Jan Seegers : ‘Laat jongeren met een beperking niet in een uitkering. Overheid geef goed voorbeeld: neem jongeren in dienst.’

Lees meer :

D66
Alexander Pechthold : ‘Passend onderwijs kan beter. Klassen kleiner, leraren beter geschoold, ouders beter gehoord en voldoende zorg op school.’

Lees meer :

GroenLinks
Linda Voortman : ‘Kijk bij álle wetgeving of de toegankelijkheid verbetert. Toegankelijkheid moet simpelweg de norm worden.’

Lees meer : 

PvdA
Lodewijk Ascher : ‘Menselijke maat in de zorg is in de knel. Van concurrentie naar samenwerking. Geen dictaat meer van de zorgverzekeraar.’

Lees meer : 

PVV
Fleur Agema : ‘Breng de voorzieningen (inkomen, zorg, toegankelijkheid) weer op het niveau van vóór de bezuinigingen.’

Lees meer : 

SGP
Kees van de Staaij : ‘Keuzevrijheid en eigen regie. We willen een persoonsvolgend budget in plaats van inkoopafspraken.’

Lees meer :

SP
Renske Leijten : ‘Zorgverzekeraars moeten verdwijnen. Gemeenten krijgen voldoende middelen zodat eigen betalingen vervallen.’

Lees meer :

VVD
Mark Rutte : ‘Zorgstelsel niet aanpassen. Zorg voor rust de komende jaren. Zaken die niet goed gaan, pakken we aan.’

Lees meer :

BRON : Ieder(in)