Vier de toegankelijkheid!.

De afgelopen jaren is in ons land een breed draagvlak ontstaan voor de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS).

Waar in de praktijk de ITS volledig wordt toegepast, blijkt het tot nu toe vooral te gaan om nieuwbouw en grootscheepse renovatie van gebouwen, publieke ruimte en openbaar vervoer.

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid wil bedrijven, instellingen en gemeenten die voorlopig nog niet volledig aan de ITS kunnen voldoen, een keurmerk bieden waaruit blijkt dat ze inmiddels wel in belangrijke mate toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.

Bedrijven, instellingen en gemeenten kunnen zich met het NLKT onderscheiden als koplopers bij het stap voor stap volledig toegankelijk maken van de gebouwde omgeving.

Zie LINK:   Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid 2017

BRON: BGH