Verzekeraars bieden maatwerk betaling eigen risico.

Kom je door de coronacrisis in financiële problemen en kun je je eigen risico van je zorgverzekering niet meer betalen?
Bel dan je verzekeraar voor een passende oplossing.

De Landelijke Armoedecoalitie, waar Ieder(in) onderdeel van is, riep het kabinet eerder op om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van het betalen van het eigen risico.
De regering en Zorgverzekeraars Nederland vinden dat in de huidige corona-crisis een flexibele houding nodig is.

Zorgverzekeraars geven aan maatwerk te bieden, waarbij zij rekening houden met de veranderde situatie van de verzekerde.
Voor het maken van een maatwerkafspraak moet de verzekerde wel zelf contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Maatregelen bij financiële problemen.
De oproep die de regering nu doet aan de verzekeraars is onderdeel van een uitgebreider pakket maatregelen die minister Van Ark heeft aangekondigd.
Deze maatregelen zijn een antwoord op de oproep die de Landelijke Armoedecoalitie 17 maart aan de regering stuurde.
De corona-crisis brengt veel kwetsbare mensen, waaronder mensen met een beperking, in financiële problemen.
De regering biedt een aantal maatregelen.

Link: Brief-aan-armoede-alliantie-beperk-financile-gevolgen-coronavirus-voor-kwetsbare-mensen (pdf – 284 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Link: reactie-landelijke-armoedecoalitie (pdf – 152 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)