Verlenging overgangsregeling rolstoelvervoer.

De overgangsregeling van de code VVR voor veilig vervoer van mensen met een rolstoel is vanwege de coronacrisis verlengd tot 31 december 2021.
Dit betekent dat de huidige situatie voor iedereen ook in heel 2021 hetzelfde blijft.

In 2021 wordt door alle betrokken partijen bij het veilig vervoer van mensen met een rolstoel gewerkt aan een goede invoering van de vernieuwde code VVR.
Het doel blijft duidelijkheid te verschaffen voor de mensen die vervoerd worden en chauffeur.

Als betrokken organisaties vinden Ieder(in), Spierziekten Nederland en de Dwarslaesie Organisatie Nederland dat veilig vervoer voor iedereen met een rolstoel beschikbaar moet zijn en blijven.
De tijd die door deze verlenging beschikbaar komt zullen wij gebruiken om in te zetten op veilig en toegankelijk vervoer voor mensen met een rolstoel.
Een belangrijk punt daarbij is een goede overgangsregeling met een passende oplossing voor de mensen die nu een rolstoel zonder haaksymbolen hebben.

Bron: Ieder(in)