Verlaging eigen bijdrage in 2017.

Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten in 2017 voor u als burger te verlagen.
Deze zijn nog niet helemaal definitief, maar het CAK zet de veranderingen toch vast voor u op een rij.
In het onwaarschijnlijke geval dat de besluiten veranderen, informeert het CAK u zo snel mogelijk.

Wij adviseren u de website van het CAK ook nauwlettend in de gaten te houden.

Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning lager.

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning omlaag.
Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen.

Ook gaat het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt omlaag.
In 2016 is het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een huishouden.
De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van uw situatie:

• Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50.
• Meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50.

Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.

Eigen bijdrage modulair pakket Wlz verandert.
Heeft u een modulair pakket thuis? En ontvangt u maximaal 20 uur zorg per maand?
Dan gaat u mogelijk minder eigen bijdrage betalen.
Het minimale bedrag aan eigen bijdrage is vastgesteld op € 23,- per maand.
Wat gaat u in 2017 betalen?
Eind november is ons rekenprogramma voor 2017 beschikbaar.
Hiermee kunt u berekenen wat u aan eigen bijdrage gaat betalen.

Wilt u hierover meer weten?    ZIE LINK:

Download ‘Kamerbrief over maatregel tegemoetkoming eenverdienerhuishoudens met een chronisch zieke partner’

BRON : Zorghulpatlas.nl