Verkiezingen Provinciale Staten: Stem jij ook?

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer.
Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen.
Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
Een nieuwe schouwlijst helpt bij het toegankelijk maken van de stembureaus.

Toegankelijkheid beoordelen.
Het recht om te stemmen is het fundament van onze democratie.
Daarom mag niemand belemmeringen ervaren bij de verkiezingen.
Als het college van B en W niet aan de toegankelijkheidseis kan voldoen, moet de gemeenteraad worden geïnformeerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken,VNG, NVVB (vereniging burgerzaken) en Ieder(in) hebben een vernieuwde schouwlijst ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken om de toegankelijkheid van de stembureaus te beoordelen.

Deze staat in de toolkit van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Begrijpelijk stemproces.
Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige kieswet geen hulp in het stemhokje.
Buiten het stemhokje kan wel hulp en uitleg worden verschaft aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
In veel gemeenten of zorgorganisatie ’s wordt hier in aanloop naar de verkiezingen extra aandacht aan besteed.
Ook kunnen mensen voor informatie terecht op de website www.stemjijook.nu en is er een verkiezingskrant in gewone taal.
Vanuit verschillende LFB-steunpunten worden bijeenkomsten georganiseerd.

Zelfstandig stemmen.
In 11 gemeentes kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig stemmen.
Dit gebeurt met behulp van een mal met audio-ondersteuning.
Woont de kiezer niet in één van deze gemeentes?
Ook dan is het mogelijk om in één van deze gemeentes een stem uit te brengen.
Hiervoor is een kiezerspas nodig uit de eigen gemeente.

Lees hier meer over op de website van de Oogvereniging.

Lokaal aan de slag.
Als lokale belangenbehartiger kun je aandacht vragen voor de toegankelijkheid van het stemproces.
Denk hierbij aan de toegankelijkheid van partijbijeenkomsten, verkiezingeninformatie en de toegankelijkheid van de verkiezingen zelf (stembiljetten, stemmen, stembureau).
Om de verkiezingen voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken is het belangrijk dat de plannen van de politiek in eenvoudige taal zijn geschreven.
Op verschillende plaatsen in Nederland worden politieke cafés georganiseerd voor mensen met een beperking.
Vraag of dit in uw gemeente ook gebeurt.

Bron: Ieder(in)