Verkeerswet treft medicijngebruikers.

Om het gebruik van drugs in het verkeer beter aan te kunnen pakken, is de wegenverkeerswet per 1 juli 2017 aangescherpt.
Op zich een goede zaak, maar de aanscherping schiet op een belangrijk punt zijn doel voorbij.
In de wet wordt op geen enkele manier rekening gehouden met mensen die om medische redenen opiaten, cannabis en amfetamines gebruiken.
Ieder(in) kaart dit probleem aan.
Illya Soffer op BNR-radio: “Het is geen partydrug, mensen hebben dit echt nodig om mee te kunnen doen.”

In de wegenverkeerswet wordt geen uitzondering gemaakt voor bestuurders die drugs om een medische reden gebruiken.
Ook niet als zij aan de politie een medische verklaring kunnen overleggen.
Mensen met bijvoorbeeld chronische pijnklachten worden hiervan de dupe.
Niet alleen riskeren zij een boete, ze zijn bovendien niet verzekerd als zij aan het verkeer deelnemen.
Zelfs niet als zij dat doen in een gehandicaptenauto, rolstoel of scootmobiel.

Duidelijkheid.
Ieder(in) heeft samen met de beroepsorganisatie van apothekers KNMP bij de betrokken ministeries om duidelijkheid gevraagd voor deze groep mensen.
Ook in de media vragen we aandacht voor deze kwestie.

Illya Soffer op BNR-radio “Het is geen partydrug, mensen hebben dit nodig om mee te kunnen doen”.

Oplossing.
De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) hebben, mede op aandringen van Ieder(in), de KNMP toegezegd te zoeken naar een oplossing voor de doelgroep die nu gedupeerd wordt door de aangescherpte wegenverkeerswet.

Ministeries zoeken uitweg voor medicijngebruikende automobilisten.

Geen beletsels.
De KNMP en Ieder(in) zijn niet geconsulteerd over de wetswijziging.
De wijziging is nu in strijd met de richtlijn van de KNMP voor veilige verkeersdeelname.
Bij het medisch gebruik van opiaten, medicinale cannabis adviseert de KNMP patiënten de eerste twee weken geen auto te rijden en daarna zijn er geen beletsels, indien zich geen ongewenste bijwerkingen voordoen.

Bericht Rijksoverheid – Betere aanpak drugsgebruik in het verkeer

Bron: Ieder(in)