Verbeteren contact tussen gemeente en inwoners.

De gemeente is bezig met het verbeteren van het klantcontact.
We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen gemakkelijk een aanvraag of een melding kan doen en dat niemand wordt buitengesloten.

Een belangrijke stap in het verbeteren van het klantcontact is het kiezen van het juiste kanaal.
Kanalen zijn bijvoorbeeld: telefoon, de balie, e-mail, de website en social media.
We willen daarom weten welke kanalen u het liefst gebruikt en waarom.

Deze vragenlijst bestaat uit 10 vragen. U bent maximaal 10 miuten bezig met invullen.

Uw antwoorden worden vertrouwelijk en volledig anoniem verwerkt.

Alvast bedankt voor het invullen.

Zie hier de  Link: 

Bron: Gemeente Haarlemmermeer

Bron: BGH