Van exoskelet tot brailletablet: dit wordt vergoed voor werknemer met beperking.

Veel aanpassingen en hulpmiddelen voor werknemers met een beperking worden volledig vergoed. Ronald van Zijp, landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen bij het UWV WERKbedrijf, legt uit wat de regels zijn.

Voor wie zijn er vergoedingen voor hulpmiddelen en aanpassingen beschikbaar?

“Voor mensen met een structurele functionele beperking: dat zijn mensen met een beperking – aangeboren of opgelopen door een ongeval – of een aandoening waarvan vrijwel zeker is dat deze niet overgaat.
De aandoening kan lichamelijk zijn, maar ook geestelijk.
Voor mensen die onder de Participatiewet vallen of bij de sociale werkplaatsen werken kunnen ook aanpassingen worden aangevraagd, maar dat gaat niet via het UWV.”

Wat voor hulpmiddelen zijn er beschikbaar?

“Alles wat iemand kan helpen volwaardig mee te draaien in de maatschappij: van een aangepaste werkauto tot een exoskelet dat je kan helpen met zware dingen tillen en een ‘slimme bril’ die een blinde of slechtziende de weg kan wijzen of gezichten kan herkennen.
Naast hulpmiddelen en aanpassingen worden ook diensten en vormen van begeleiding vergoed.”

Zoals?

“Iemand die nog onvoldoende werknemersvaardigheden heeft, kan bijvoorbeeld ondersteuning op de werkvloer krijgen van een jobcoach.
Een doof of slechthorend iemand kan de begeleiding van een tolk aanvragen, bijvoorbeeld om vergaderingen goed te kunnen volgen.”

“We zien dat mensen met een beperking soms zelf dingen aanschaffen om te proberen, maar in veel gevallen hadden ze ook direct bij ons de voorziening kunnen aanvragen.”

Voor welke aanpassingen kan een werkgever een vergoeding aanvragen?

“Voor de vaste aanpassingen die bij de werkomgeving horen moet het bedrijf de aanvraag doen.
Daaronder valt alles wat je als werknemer niet mee kan nemen naar huis: een traplift of deuren die automatisch opengaan, maar ook een aanpassing aan een hijskraan of shovel.
Voor ‘niet-vaste zaken’ als een brailletablet of elektrische rolstoel geldt dat degene met de beperking de aanvraag moet doen.”

Zijn er criteria waar het hulpmiddel aan moet voldoen om vergoed te worden?

“De arbeidsdeskundige beoordeelt samen met de cliënt en werkgever wat er nodig is om iemand te laten deelnemen aan werk.
Met de digitalisering zijn er veel nieuwe hulpmiddelen beschikbaar geworden, en er komen snel nieuwe bij.
We zien dat mensen met een beperking soms zelf dingen aanschaffen om te proberen, maar in veel gevallen hadden ze ook direct bij ons de voorziening kunnen aanvragen.”

“De installatie van een traplift kost 2.000 euro, voor een klein bedrijf is dat een flink bedrag.
Maar ook dat kan worden vergoed.”

Moet er rekening worden gehouden met een bepaald budget?

“We hebben als UWV de plicht om iedereen maximaal te laten meedoen in de arbeidsmarkt.
Daarbij hoort dat we niet uitgaan van de kosten, maar van de baten die er zijn voor degene met een beperking.
Veel bedrijven hebben een tekort aan personeel, maar veel mensen met een beperking zitten nu tegen hun zin thuis. Daar moet verandering in komen.”

Geld speelt geen rol om dat doel te bereiken?

“We zien dat veel werkgevers zich ten onrechte laten afschrikken door mogelijke kosten.
De installatie van een traplift bijvoorbeeld kost 2.000 euro, voor een klein bedrijf is dat een flink bedrag.
Maar ook dat kan worden vergoed.
Net als liften, automatische deuren of een aangepaste vrachtwagen.”

“We hebben zelfs een keer de aanpassing van een hijskraan vergoed zodat een werknemer na een ongeluk terug kon keren in zijn baan.
Kan de aanpassing of het hulpmiddel ervoor zorgen dat iemand zijn werk weer kan doen, dan is het wat ons betreft het geld meer dan waard.”

Bron: NU.nl