Uniek Sporten lanceert platform voor sporthulpmiddelen.

Uniek Sporten lanceert in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het hulpmiddelenplatform ‘Uniek Sporten Hulpmiddelen’.
Bij dit platform kun je terecht voor advies, aanvraag en de financiële afhandeling van jouw sporthulpmiddel.

Met een beperking heb je vaak andere hulpmiddelen nodig om te kunnen sporten, zoals een sportrolstoel, handbike of prothese.
Maar het aanvragen, financieren het krijgen van advies over een nieuw hulpmiddel kan behoorlijk lastig zijn.
Voor tienduizenden sporters met een beperking is dat nog altijd een drempel om te gaan sporten.

Bereikbaarheid.
Als je met een beperking wil sporten of bewegen en je hebt daar een speciaal hulpmiddel voor nodig, dan is de oplossing nu nog te versnipperd.
Deze hulpmiddelen maken sport voor jou mogelijk, maar dan moeten ze wel bereikbaar zijn.
Doordat sportrolstoelen of prothese al duur zijn kom voor de financiering snel in een bos van regelgeving en loketten terecht.
Daar moet verandering in komen, want sport moet voor jou ook mogelijk zijn.

Inclusieve samenleving.
“We streven ernaar dat iedere Nederlander een leven lang met plezier kan sporten en bewegen ook ten tijde van corona.
Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid. De belemmeringen die mensen nu nog ervaren proberen we weg te nemen.
Dit initiatief is daar een mooi voorbeeld van!”, aldus Tamara van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport.
“Een inclusieve samenleving bereiken we alleen als iemand met een beperking net zo kan functioneren als iemand zonder beperking.”

Uniek Sporten Hulpmiddelen.
Minister Van Ark heeft Uniek Sporten de verantwoordelijkheid gegeven om de drempel rond sporthulpmiddelen te gaan verlagen.
Dat gaat de organisatie doen op het nieuwe platform Uniek Sporten Hulpmiddelen.
Dit is de plek waar de kennis van sporthulpmiddelen, begeleiding van aanvraagtrajecten en de aanvullende financiering op één plek samenkomt.
Als de WMO, Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of UWV niet in staat zijn financieel een oplossing voor jou te bieden, dan staat Uniek Sporten Hulpmiddelen met (aanvullende) financiering voor je klaar.

Eén loket voor sporthulpmiddelen.
Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport, vindt het een fantastische ontwikkeling dat met de financiële steun vanuit het ministerie één loket voor sporthulpmiddelen ontstaat.
“Juist ook als je vanwege de coronamaatregelen nog niet naar je vereniging kan, is in de buurt handbiken minstens zo belangrijk.
Daarbij willen wij sport voor iedereen met een handicap vanzelfsprekend maken, want als we dat doel bewerkstelligen is onze wedstrijd pas gewonnen.”

Link: Filmpje Uniek Sporten Hulpmiddelen

(Bron: Uniek Sporten)

Bron: Support Magazine.nl