Uitvoering van het VN-verdrag Handicap komt op stoom.

Na de lancering van het Plan van Aanpak uitvoering VN-verdrag in maart 2017, hebben het ministerie van VWS, MKB (midden- en kleinbedrijf) en de VNG (gemeenten) in kaart gebracht hoe dit in de praktijk handen en voeten moet krijgen.
Vandaag zien we daar de eerste resultaten van.
De VNG trapt af met het programma Iedereen doet mee! en het MKB overhandigt haar actieplannen aan minister Hugo de Jonge.

MKB toegankelijk.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn gestart met het programma ‘MKB Toegankelijk’ waarmee ze brancheorganisaties en ondernemers stimuleren om werk te maken van toegankelijkheid.
Maar liefst 7 brancheorganisaties overhandigden hun actieplannen aan minister Hugo de Jonge.
Daarin staat wat zij de komende jaren doen om hun branche toegankelijk te maken.
Ook is de website www.mkbtoegankelijk.nl gelanceerd waar ondernemers tips en informatie kunnen vinden over toegankelijkheid.

Ook wordt een aantal lokale pilots gestart waarin een ondernemersvereniging samen met gemeente en mensen met een beperking bijvoorbeeld een winkelgebied toegankelijk maakt.
De pilots moeten kennis en goede voorbeelden opleveren over hoe je zo’n samenwerking tot een succes kan maken.

Iedereen doet mee!

25 gemeenten, door de VNG geselecteerd als koplopergemeente, zijn officieel gestart met het programma Iedereen doet mee!
De koplopergemeenten kwamen voor het eerst bij elkaar om goede voorbeelden te delen en elkaar te inspireren met hun plannen.

Wethouders en ervaringsdeskundigen uit alle 25 gemeenten ondertekenden een manifest.
Daarin staat onder andere dat ze in 2020 willen samenwerken met andere gemeenten uit de regio, of met gemeenten die met dezelfde thema’s werken.
Doel is dat er in 2020 minimaal 100 gemeenten actief werken aan een inclusieve samenleving.
Het betrekken van ervaringsdeskundigen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Minister Hugo de Jonge en Ieder(in)-directeur Illya Soffer tekenden ook mee. Illya deed dat namens de Alliantie VN-verdrag.

‘Niets over ons, zonder ons’

Illya Soffer: “Wij zijn blij dat ook gemeenten en de brancheorganisaties voortvarend aan de slag gaan met inclusie.
Ondernemers hebben een sleutelrol als het gaat om het toegankelijk maken van horeca, winkels en evenementen. En gemeenten als het gaat om de ontwikkeling van inclusief beleid op het gebied van werk, onderwijs, wonen, openbaar vervoer en dienstverlening.
Het is ontzettend belangrijk dat ze dat zoveel mogelijk samen doen mét mensen met een beperking.
Dan weet je tenminste zeker dat je naar een samenleving toewerkt die voor iederéén passend is!”

Alliantie VN-verdrag.
De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Bron: Ieder(in)