Uitspraak rechter: Gemeenten moeten helder zijn over aantal uren hulp.

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente moet vaststellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Hiervoor is goed – onafhankelijk – onderzoek nodig.
Op basis daarvan dient de gemeente helder aan te geven op hoeveel uur ondersteuning (b.v. huishoudelijke hulp) iemand recht heeft, stelt de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter, nogmaals in een recente uitspraak.

Sommige gemeenten omschrijven het liefste in algemene termen hoeveel zorg of ondersteuning een aanvrager krijgt.
Als het gaat om huishoudelijke hulp gebruiken gemeenten steeds vaker de omschrijving: ‘activiteiten voor een schoon en leefbaar huis’.
Gemeenten noemen dit ‘resultaatgericht indiceren’.
Mensen moeten dan zelf onderhandelen met een zorgaanbieder over hoeveel uren hulp ze nodig hebben.

Werkwijze afgekeurd.
Zo ook in de gemeente Steenbergen.
Die gemeente ging niet langer uit van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning, maar van de resultaatsverplichting: ‘een schoon huis’.
De Centrale Raad keurt deze werkwijze nu af: ‘Door deze wijze van verstrekken van een maatwerkvoorziening weet verzoeker tot op heden niet op hoeveel uur ondersteuning hij kan rekenen.’

Ook voor de Jeugdwet.
De uitspraak is belangrijk omdat de Centrale Raad hiermee haar eerdere oordeel bevestigt dat het niet aan zorgaanbieders is om vast te stellen hoeveel hulp iemand daadwerkelijk moet krijgen.
De gemeente moet in haar beleidsregels objectieve criteria vastleggen die gebaseerd zijn op een deugdelijk onderzoek.
Daarbij gaat het ook om hoeveel tijd en hoe vaak de hulp wordt gegeven.

De werkwijze van gemeenten om voor de Wmo (maar ook voor de Jeugdwet) alleen algemene ‘resultaten’ vast te leggen, vindt de Centrale Raad in strijd met de rechtszekerheid van zorgaanvragers.
Burgers hebben recht op concrete beschikkingen met daarin – na deugdelijk onderzoek – precies aangegeven om hoeveel uur ondersteuning het gaat.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

Minder huishoudelijke hulp? Dit kunt u doen

Bron: Ieder(in)