Uitspraak: gemeente mag mensen niet dwingen tot extra lenen.

Gemeenten kunnen van mensen niet vragen om een lening af te sluiten of hun hypotheek te verhogen voor een noodzakelijke woningaanpassing.
Dit heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in een zaak tegen de gemeente Eindhoven.
De uitspraak geldt ook voor andere gemeenten.

In deze beroepszaak vroeg een vrouw met ernstige fysieke beperking een maatwerkvoorziening aan bij de gemeente.
Haar 25 jaar oude ligbad is dringend aan vervanging toe.
In plaats een nieuw ligbad vroeg ze een inloopdouche aan, wat beter past bij haar beperking.

De gemeente weigerde de aanvraag met als reden dat vervanging van de badkamer een ‘algemeen gebruikelijke aanpassing’ is.
Als dat het geval is, dan mag een gemeente financiering uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afwijzen.

Extra hypotheek.
De Centrale Raad wijst die redenering af. De noodzakelijke verbouwing kan niet worden betaald door de vrouw omdat zij een minimum-inkomen heeft.
Dan is een verbouwing niet algemeen gebruikelijk.

Ook de redenering van de gemeente dat mevrouw wel een extra hypotheek kon nemen, stuit op het oordeel van de Centrale Raad.
Door de aanvraagster daartoe te dwingen, stelt de gemeente een extra financiële voorwaarde voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening.
En dat is niet de bedoeling van de Wmo.
De gemeente moet de aanpassing van de badkamer betalen, oordeelde de Centrale Raad.

Hieronder de uitspraak:

Download het bestand Uitspraak Centrale Raad van Beroep – woningaanpassing pdf / 2019-11-26

Bron: Ieder(in).