Uitkeringen als Participatiewet en Wajong stijgen vanaf 2023.

Per 1 januari 2023 wordt de hoogte van verschillende uitkeringen aangepast.
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
Dat meldt Rijksoverheid.

Het gaat om de:

** Participatiewet.
** Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
** Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
** Algemene Ouderdomswet (AOW)
** Algemene Nabestaandenwet (Anw)
** Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
** Werkloosheidswet (WW)
** Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
** Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
** Ziektewet (ZW)
** Toeslagenwet (TW)

10 procent
Het minimumloon stijgt van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand, een toename van 10,15 procent.
Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2023 herzien, die stijgen met hetzelfde percentage.
Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

link: Bekijk hier het document met alle veranderingen per soort uitkering.

Bron: Rijksoverheid