Tweede Kamerdebat loondispensatie.

Binnenhof en het Torentje, met op de voorgrond de Hofvijver en op de achtergrond onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking.
Hun arbeidsvoorwaarden verslechteren en het tast hun mensenrechten aan.
40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk pamflet naar de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat over de voorgenomen wetswijziging.
In het pamflet, dat onderaan de pagina te downloaden is, worden de bezwaren tegen het plan toegelicht en de voorwaarden voor een alternatief op een rij gezet.

De 40 organisaties vinden dat het kabinet het loondispensatieplan moet schrappen.
Het schaadt mensenrechten en maakt mensen met een arbeidsbeperking tot tweederangs werknemers.
Bovendien ontbreekt de logica in de redenering van het kabinet.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat maatschappelijk draagvlak voor de plannen ontbreekt.
Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer vorige week bleek dat er nauwelijks voorstanders van de invoering van loondispensatie zijn.

Maatschappelijk verzet.
Sinds staatssecretaris Van Ark haar plannen toelichtte, zwelt het maatschappelijk verzet aan.
Zo werd een petitie van jongerenorganisatie Wij Staan Op!
tegen de maatregel al 80.000 keer getekend en liet het College voor de Rechten van de Mens weten dat het kabinetsplan in strijd is met internationale verdragen, waaronder het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.

Kamerdebat.
De staatssecretaris debatteert donderdag 26 april met de Tweede Kamer over haar plannen.
Alle ophef en bezwaren kunnen maar tot een conclusie leiden: de voorgenomen loondispensatiemaatregel moet van tafel.

Het debat begint om 10.15 uur en is bij te wonen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.
Hiervoor is een legitimatiebewijs vereist.
Voorafgaand aan het debat organiseert de ( FNV een actie op Het Plein, voor het Tweede Kamergebouw.)

Het pamflet is ondertekend door:
Bart de Graaff Foundation, Bartiméus, Bijzondere Banen, BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland), Cedris, Centrum Chronisch Ziek en Werk, Christen Democratisch Jongeren Appèl, CNV Jongeren, CNV Vakcentrale, Coalitie voor Inclusie, Edwin van der Sar Foundation, Emma at Work, Everyday Heroes / Participatie Certificaat, FNV, FNV Sectorraad Uitkeringsgerechtigden, FNV Wajonggroep, Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief, Gemeente Amsterdam, Gemeente Eindhoven, Gemeente Den Bosch, Gemeente Leiden, Gemeente Tilburg, Hoezo Anders, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, LFB, Lucille Werner Foundation, MEE, NVVK, Onbeperkt aan de Slag, Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, SBCM, Sociale Alliantie, Federatie Opvang, Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM), Vakcentrale voor Professionals (VCP), VGN, Wiel en Deal, Wij Staan Op!

Downloads:

Pamflet loondispensatie pdf / 2018-04-24

Bron: Ieder(in)