Tweede Kamer vraagt om verdergaande maatregelen richting inclusief onderwijs.

De Tweede Kamer roept de regering op om werk te maken van echt inclusief onderwijs.
Afgelopen week zijn enkele moties aangenomen die de boel moeten versnellen.
Ieder(in) vindt dat onderwijs en zorg beter op elkaar moeten worden afgesteld zodat inclusief onderwijs mogelijk wordt.

Tot nu toe zitten kinderen met een ondersteuningsbehoefte in Nederland vooral in speciale scholen.
Lokale initiatieven om inclusief onderwijs mogelijk te maken lopen tegen veel bureaucratische barrières aan.
Bovendien zijn er nog steeds te veel kinderen die geen passend onderwijs kunnen krijgen en thuis komen te zitten.

Experimenteren in de regio.
Het wordt voor onderwijsinstellingen in Nederland mogelijk om te experimenteren met de inkoop van zorg op school.
Een aangenomen motie maakt dat nu mogelijk.
Ieder(in) maakt zich echter zorgen over deze pilots, omdat de gemeente de inkoop van de zorg gaat regisseren.
Terwijl de regie om verschillende redenen bij de onderwijsinstelling zou moeten liggen.
We hebben onze zorg bij de Tweede Kamer neergelegd en we zullen er op toe zien dat de uitvoering van de pilots strak gemonitord wordt.

Samen naar School.
De Tweede Kamer wil dat de Samen naar School klassen erkend worden als onderwijsprogramma.
Kinderen met zeer ernstige beperkingen krijgen in dit programma een plek in het regulier onderwijs.
Hierdoor komen de werelden van leerlingen met en zonder beperkingen door ontmoeting en samen leren dichter bij elkaar.
Het programma is een mooi voorbeeld hoe inclusief onderwijs zou kunnen werken en wat het kan opleveren.

Minder thuiszitters.
Er zijn nog steeds te veel kinderen die geen passend onderwijs kunnen krijgen en thuis komen te zitten.
De minister moet voor het einde van het jaar het aantal thuiszitters tot de helft terug brengen, vindt de Kamer.
Bovendien moet hij bindende afspraken maken over hoe hij dit voor elkaar gaat krijgen.

Evaluatie passend onderwijs.
Eind mei of begin juni vindt de evaluatie van de Wet passend onderwijs plaats.
Dan zal blijken of deze wetgeving voldoende basis vormt voor de uitrol naar inclusief onderwijs, zoals het VN-Verdrag Handicap voorschrijft.

Link: Brief Onderwijs en zorg  Tweede Kamer febr 2020 (pdf – 201 KB)

Bron: Ieder(in)