Tweede Kamer stemt unaniem in met Wmo-abonnementstarief.

De Tweede Kamer heeft gisteren eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief.
Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en ondersteuning via de gemeenten.
Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit.

‘Mooi dat dit abonnementstarief door de Tweede Kamer is aangenomen.
We hebben ons afgelopen jaren keihard ingezet voor deze maximale eigen bijdrage voor de Wmo.
Dit is een opluchting voor veel mensen met een beperking’, reageert Ieder(in)-directeur Illya Soffer.

Eigen bijdragen Wlz verlagen.
Dit maximum-tarief is een goede eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten waar mensen mee te maken hebben.
Ieder(in) dringt ook aan op verlaging van de hoge eigen bijdragen voor langdurige zorg (Wlz) en verlaging van het eigen risico voor de zorgverzekering.

Minima-voorzieningen onaangetast laten.
Ieder(in) houdt de komende tijd in de gaten hoe het abonnementstarief wordt uitgevoerd door gemeenten.
Hulp en ondersteuning via de gemeenten mag zeker niet achteruit gaan.
Het abonnementstarief mag niet tot verkapte bezuinigingen leiden.
Voorzieningen voor mensen met een minimum-inkomen (zoals vrijstelling van eigen bijdragen Wmo) moeten gewoon overeind blijven.

Mensen kunnen problemen of ervaringen met het Wmo-abonnementstarief melden bij Ieder(in).

Bron: Ieder(in)