Toegankelijkheid voor iedereen.

Drie jaar geleden stemde de Tweede Kamer in met het VN-verdrag (uit 2006!) voor gelijke rechten van personen met een beperking.
Kort daarna ging ook de Eerste Kamer akkoord en op 14 juli 2016 was.
De ratificatie, zoals de ondertekening van het verdrag in ambtelijk jargon heet, een feit

Vanaf die tijd is het uitvoeren van dit verdrag in onze gemeente de allereerste prioriteit van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH)
We weten ons daarin gesteund door een ambitieus gemeentebestuur en veel welwillende ambtenaren.
Dat kantoren, wijk- en buurtcentra, horecagelegenheden, bioscopen, de schouwburg, woning en festivals voor iedereen toegankelijk moeten zijn of worden heeft onze niet aflatende aandacht.

Doet u met ons mee?

Zie Tips voor winkeliers:

BRON: BGH