Toegankelijkheid in vervoer blijft zorg.

Een aantal nieuwe ontwikkelingen in het vervoer, dreigen ten koste te gaan van de toegankelijkheid.
Ieder(in) roept de Tweede Kamer in een brief op om hier iets aan te doen.

Zo wordt in een aantal gemeenten gekozen voor het op reguliere lijnen inzetten van kleiner materieel, dat wordt bestuurd door vrijwillige chauffeurs.
Vrijwillige chauffeurs geven – terecht – aan niet zo maar de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het veilig vervoeren van mensen in een rolstoel of mensen met gedragsproblematiek.
Hierdoor blijven mensen met een beperking staan.
Ook het gebrek aan toegankelijkheidseisen bij MaaS (vraaggestuurd vervoer) kan voor reizigers met een beperking een negatief effect hebben.
Daarnaast wordt het steeds drukker op het Nederlandse spoor.
Hierdoor ontstaan capaciteitsproblemen waarmee de toegankelijkheid onder druk komt te staan.

Ieder(in) vraagt de Kamer deze ontwikkelingen goed te volgen en steeds opnieuw de toegankelijkheid te waarborgen.

Downloads:

Brief aan Tweede Kamer over toegankelijkheid in vervoer pdf / 2018-09-20

Brief aan Tweede Kamer over toegankelijkheid in vervoer word / 2018-09-20

Bron: Ieder(in)