‘Toegankelijkheid Amsterdams openbaar vervoer verslechterd sinds Noord/Zuidlijn’.

Volgens Cliëntenbelang Amsterdam is de loopafstand na de grote wijzigingen in het Amsterdamse lijnennet door de Noord/Zuidlijn in veel gevallen veel groter geworden.
De organisatie die zich hard maakt voor mensen met een beperking zegt dat uit onderzoek via het digitale klachtenpanel blijkt dat de afstand die mensen moeten lopen naar haltes soms is verdubbeld van 400 naar 800 meter.

Het onderzoek is dinsdagavond aangeboden tijdens een vergadering van de Vervoerregio Amsterdam.
Voor veel ouderen die slecht ter been zijn of mensen met een fysieke beperking is de afstand naar haltes vaak te groot om te overbruggen.
Reizigers moeten vaker overstappen op slecht toegankelijke stations en haltes, waardoor het halen van aansluitend vervoer nog moeilijker of zelfs onmogelijk wordt.

Van de deelnemers aan het onderzoek zegt 48 procent dat het openbaar vervoer slechter is geworden.
“Het is verontrustend dat hierdoor een flink aantal mensen met een beperking niet meer op bepaalde bestemmingen komt, het openbaar vervoer zelfs helemaal mijdt en meer van het aanvullend openbaar vervoer gebruik is gaan maken,” stelt Cliëntenbelang.

Oude trams.
Behalve de grotere afstanden tot de haltes is ook de inzet van oude, ontoegankelijke trams door het GVB op sommige lijnen een bron van veel ergernis.
Volgens Cliëntenbelang zijn die trams daardoor voor veel mensen met een beperking ‘volledig onbruikbaar’.
Ook constateert Cliëntenbelang veel niet-werkende uitschuifplanken in bussen en kapotte liften op stations, waardoor mensen in een rolstoel niet met de bus mee kunnen of op perrons kunnen komen.
Verder is de reisinformatie vaak gebrekkig en onbetrouwbaar.

Aanbevelingen.
De deelnemers van het onderzoek hebben een aantal aanbevelingen gedaan als het gaat om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
Voorbeelden daarvan zijn: het vastleggen van de toegankelijkheid in de contracten die worden gesloten met vervoersbedrijven en de het zorgen voor een betere aansluiting van doelgroepenvervoer op het openbaar vervoer.

(Bron: Parool)

Bron: Support Magazine.nl