Tips voor een toegankelijke anderhalvemetersamenleving.

Maatregelen rondom het COVID-19 coronavirus versoepelen.
Momenteel zitten we in de fase dat ‘de anderhalvemetersamenleving’ zijn werk gaat doen. Veel ondernemers doen aanpassingen in en om hun bedrijf zodat de deuren weer open kunnen.

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking.
Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind, doof, slechthorend of hebben een verstandelijke beperking.
De 1,5 meter maatregelen kunnen voor mensen met een beperking onbedoeld obstakels opleveren en hun zelfstandigheid aantasten.
Als ondernemer kun je met een aantal eenvoudige zaken rekening houden om de richtlijnen binnen je bedrijf zo toegankelijk mogelijk te maken.

Link: tips voor een toegankelijke 1,5 samenleving mkb. pdf

We geven je 15 praktische tips. 

Tip 1:
Laat duidelijk zien hoeveel mensen veilig bij je bedrijf naar binnen kunnen.
Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het aantal winkelwagens dat buiten staat.
Houd er rekening mee dat niet iedereen een winkelwagen kan gebruiken, onder wie mensen met een taststok, rollator of rolstoel.
Ga pragmatisch om met het deurbeleid.

Tip 2:
Vertel een klant met een visuele beperking dat de 1,5 meter afstand voor hem/haar door een medewerker wordt bewaakt.
Zorg indien mogelijk voor een gastvrouw/-heer die de klant kan begeleiden en bijvoorbeeld boodschappen uit het schap kan halen.
Begeleiding kan door het (be)sturen van de winkelwagen of het vastpakken van het uiteinde van een taststok.

Tip 3:
Zorg ervoor dat de richtlijnen goed te zien, te lezen én te begrijpen zijn. Gebruik eenvoudig taalgebruik en duidelijke pictogrammen.

Tip 4:
Geef indien nodig mondeling uitleg over de huisregels, de mogelijkheden én onmogelijkheden in je bedrijf.
Maak je medewerkers hier bewust van.

Tip 5:
Maak instructies op borden of papier goed leesbaar met een groot lettertype en een duidelijk contrast tussen achtergrond en letter (bv. zwarte tekst op een witte achtergrond).
Plaats dichte wanden in een kleur die goed contrasteert met de bestaande wanden en de vloer.

Tip 6:
Maak routes, afscheidingen en grondmarkeringen goed zichtbaar én voelbaar door antislib-tape met meer structuur op de grond.
Maak de afscheidingen hoog genoeg, zodat klanten ze niet over het hoofd zien (ca. 1,25 meter).

Tip 7:
Zorg ervoor dat klanten in de looproute zoveel mogelijk rechts aan houden. Plaats geen borden of obstakels in de looproute zodat deze rolstoeltoegankelijk is.

Tip 8:
Wijzig looproutes en/of huisregels zo min mogelijk.
Voor iemand met een visuele beperking is het erg lastig wanneer een situatie waar hij of zij eenmaal aan gewend is, verandert.

Tip 9:
Gebruik bij voorkeur geen ketting en/of koord als afscheiding.
Dit is voor klanten met een visuele beperking niet te voelen omdat de taststok eronderdoor gaat.
Is een ketting of koord de enige optie?
Zorg dan voor een dik, elastisch afzetlint in een contrasterende kleur.
Span op 5 cm hoogte van de vloer een strakgespannen laag touw.
Iemand met een taststok kan zo de afscheiding toch voelen.

Tip 10:
Maak de (hoofd)route éénrichtingsverkeer.
Gebruik hiervoor eventueel de stellingen van de winkel of andere grote (en niet breekbaar) objecten.

Tip 11:
Wees je ervan bewust, dat wanneer je van achter een plexiglazen wand praat, het stemgeluid mogelijk niet goed te lokaliseren is.
Klanten die slechthorend zijn kunnen hierdoor in verwarring raken.
Praat iets harder.
Zorg dat je belangrijke informatie ook op papier beschikbaar hebt.

Tip 12:
Plaats op een doorzichtige wand van plexiglas zowel aan de voorzijde als aan de kopse kanten contrasterende lijnen en/of stickers.
Houd hierbij een hoogte van 1,4 – 1,6 meter aan.

Tip 13:
Heb je een terras? Zorg er dan voor dat je obstakelvrije loopzones rondom het terras creëert en baken het terras goed af met bijvoorbeeld dichte terraspanelen of bloembakken.

Tip 14:
Plaats huisregels en maatregelen op je website in een gebruiksvriendelijke en toegankelijke vorm.
Maak geen foto van het bord met instructies bij de ingang, mensen met een visuele beperking kunnen dit doorgaans niet zien of lezen.

Tip 15:
Kunnen klanten online boodschappen bestellen?
Zorg ervoor dat de bestelmodule toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen. Via de zelfscan van MKB Toegankelijk kun je checken hoe digitaal toegankelijk je webshop is.

Heb jij tips of goede aanvullingen en wil je die met ons delen?
Wij horen het graag!

Link: Je kunt contact opnemen via info@mkbtoegankelijk.nl

Link: zie ook MKB Toegankelijk

Bron: BGH