Te weinig aandacht voor mensen met beperking in plannen tegen discriminatie.

Maandag 20 september heeft de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) zijn Nationaal Programma gepresenteerd.
Ieder(in) vindt het erg teleurstellend dat hierin te weinig ambitie wordt getoond op het gebied van discriminatie van mensen met een beperking.
Zeker omdat dit volgens Ieder(in) dé kans was om eindelijk echt werk te maken van het tegengaan van de structurele discriminatie die mensen met een beperking ondervinden.

Vrijblijvend en niet normstellend.
De plannen om discriminatie van mensen met een beperking tegen te gaan zijn te vrijblijvend en niet normstellend en zullen zeker geen doorbraak betekenen.
Dit terwijl mensen met een beperking dagelijks te maken hebben met uitsluiting, armoede, achterstelling en discriminatie.

Nauwelijks handelingsperspectief bij discriminatie.
Vorig jaar sprak een grote groep ervaringsdeskundigen uitvoerig met de Nationaal Coördinator.
Van de aanwezigen zei 85% dat ze bijna dagelijks gediscrimineerd worden op grond van hun beperking.
Door hun handicap ervaren ze vaak een sterke afhankelijkheidspositie op het gebied van zorg, ondersteuning en participatie.
Voor veel mensen met een beperking geldt dat zij nauwelijks handelingsperspectief hebben als zij gediscrimineerd worden.
Vooral als de overheid de partij is die discrimineert.

De coördinator werd op het hart gedrukt zich ervoor in te spannen om die structurele achterstand en uitsluiting op de agenda te zetten.
Helaas zien we hier weinig van terug in het Nationaal Programma.

Ieder(in) zal zich in de toekomst blijven inzetten voor de belangen van mensen met een beperking, opdat ze een belangrijkere plek krijgen in plannen en aanbevelingen van de NCDR.

link: NCDR Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2022 (pdf – 2 MB)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)