Studenten met beperking krijgen nauwelijks toelage van gemeente.

Geld dat gemeentes sinds 2015 krijgen voor studenten die door een arbeidsbeperking niet kunnen werken komt nauwelijks bij die studenten terecht.
Dat meldt staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

Vandaag pleitte de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) al voor een verhoging van de maandelijkse studietoelage voor studenten met een functiebeperking.
Er moet wat de bond betreft een eind komen aan de verschillen in bedragen die gemeentes uitkeren.

Vorig jaar kregen gemeentes in totaal 29 miljoen euro van het Rijk om aan studenten met een arbeidsbeperking te besteden.
Maar bij die studenten kwam nog geen twee miljoen euro terecht.

Geld naar andere zaken.
Ook in 2015 en 2016 kwam minder dan tien procent van het geld dat gemeentes kregen voor de studietoelages bij studenten met arbeidsbeperking terecht.
Omdat het geld niet geoormerkt was, is het mogelijk dat gemeentes het geld aan andere zaken besteed hebben.

Sinds 2015 mogen Nederlandse gemeenten zelf bepalen hoeveel geld zij uitkeren aan studerende inwoners die door hun functiebeperking niet of nauwelijks kunnen werken naast hun studie.

Vorig jaar kregen studenten gemiddeld 110 euro per maand als toelage, dat is de helft van wat ze in 2010 kregen.
Toen was het nog zo geregeld dat de toelages onder het Rijk vielen in plaats van de gemeentes.

Grote verschillen.
Ook blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er grote verschillen zijn in de toelage die studenten met een arbeidsbeperking krijgen.
Ongeveer een derde van de gemeentes keert minder dan 100 euro per student aan toeslag uit.
Zeventien procent van de gemeentes geeft een toeslag van meer dan 300 euro per maand.

Die verschillen komen ook naar voren uit onderzoek van de LSVb.

Een van de verklaringen voor het niet uitgeven van het geld voor studietoeslagen zou zijn dat de doelgroep moeilijk te bereiken is voor gemeenten.

Regeling wordt aangepast.
Voor de staatssecretaris zijn deze cijfers aanleiding om te kijken hoe de individuele studietoeslag het beste kan worden aangepast.
In het voorjaar verwacht zij de Kamer hier duidelijkheid over te kunnen geven.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de uitkomsten van het onderzoek “reden genoeg om met elkaar in discussie te gaan”.
De VNG wil dat de regeling effectiever wordt.

BEKIJK OOK:

LSVb breekt opnieuw lans voor studenten met beperking

 

Bron: Ieder(in)