Structurele afspraken crisiscommunicatie nodig.

Bij crisis is toegankelijke communicatie en informatie van levensbelang.

Ieder(in) ziet dat de overheid goede stappen zet om informatie en communicatie over corona-maatregelen toegankelijk en begrijpelijk aan te bieden.
Crisispersconferenties van de Minister-President worden live voorzien van goede kwaliteit ondertiteling en vertaling in gebarentaal.
En achteraf worden de persconferenties gedeeld met uitgestelde audiodescriptie en toegelicht in eenvoudige taal.
De Rijksoverheidswebsite biedt toegankelijke en begrijpelijke informatie aan over corona-maatregelen.
Ieder(in) houdt met haar partners en lid-organisaties scherp in de gaten waar het nog beter kan en adviseert de overheid hierover regelmatig.

Mooi stappen missen structurele afspraken.
Ieder(in) is blij te zien dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt in lijn met het VN-verdrag Handicap.
Hierin staat dat de overheid verplicht is om alle nodige maatregelen te nemen om de bescherming en veiligheid van personen met een handicap in risicovolle situaties te waarborgen.
Informatie en (massa)media moeten daarom voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn.
De coronacrisis maakt het belang van een toegankelijke informatievoorziening extra duidelijk.
Tegelijkertijd zijn er nog geen concrete en structurele afspraken over toegankelijke crisiscommunicatie.
Daarom blijven we ons de komende tijd samen met onze partners en leden hard maken om op structurele afspraken te sturen.

Plan van aanpak Minister Grapperhaus.
Na de tramaanslag van maart 2019 beloofde Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gebarentolken in te zetten bij crisissituaties.
Minister Grapperhaus zou met een plan van aanpak komen, maar dit plan is nog steeds niet gepresenteerd.
Zeker nu we weten dat toegankelijke crisiscommunicatie gewoon mogelijk is, willen we dat dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak.

Aanpassing Mediawet.
Minister Slob van Media loopt in zijn recente brief over het stappenplan van de NPO om audiovisueel media-aanbod toegankelijker te maken vooruit op “structurele afspraken over het inzetten van een gebarentolk bij de nieuwsvoorziening in crisissituaties.
” Minister Slob kan deze afspraken daadwerkelijk structureel maken door ze vast te leggen in de nieuwe Mediawet.
De Mediawet moet aangepast worden om te voldoen een Europese richtlijn.
Artikel 7.5 van deze Europese richtlijn luidt: “De lidstaten zorgen ervoor dat noodinformatie, met inbegrip van openbare mededelingen en aankondigingen bij natuurrampen, die via audiovisuele mediadiensten beschikbaar wordt gesteld aan het publiek, wordt verstrekt op een wijze die toegankelijk is voor personen met een handicap.
” Ieder(in) en haar partners adviseren Minister Slob om artikel 7.5 van de Europese richtlijn in de Nederlandse Mediawet te verwerken.

Link: Bekijk het overzicht toegankelijke en begrijpelijke informatie over corona.

Link: Bekijk hier ons dossier crisiscommunicatie.

Link: Bekijk hier ons dossier toegankelijke televisie en mediawet.

Link: Brief minister Slob stappenplan audiovisueel media aanbod toegankelijker (pdf – 38 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)