Steun in Kamer voor officiële erkenning gebarentaal: ‘We zijn er nog niet na Irma’

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) wordt formeel erkend als officiële taal.
Een meerderheid in de Tweede Kamer is enthousiast over een initiatiefwetsvoorstel om de situatie voor de 15.000 Nederlanders met gebarentaal te verbeteren.

De wet legt vast dat de overheid vaker een gebarentolk moet inzetten, bijvoorbeeld bij belangrijke persconferenties.
Ook mag de eed en de belofte in gebarentaal worden afgelegd.

Eigen ervaring.
De initiatiefnemers van het wetsvoorstel D66, PvdA en ChristenUnie benadrukken dat doven en slechthorenden nog vaak op onbegrip en discriminatie stuiten.
Er is ook onduidelijkheid over de bestaande regels.
D66-Kamerlid en initiatiefnemer Van Eijs is zelf ernstig slechthorend en spreekt uit eigen ervaring.

“Veel mensen zien gebarentaal als een soort hulpmiddel, een kruk bij het lopen”, zegt Van Eijs.
“Dat is het niet.
Het is een volwaardige taal en duizenden doven zijn ervan afhankelijk.”

Bij het begin van het debat verwelkomde Kamervoorzitter Arib de toeschouwers op de publieke tribune op een bijzondere wijze:

Link: Filmpje 0:55

Kamervoorzitter opent vergadering in gebarentaal: ‘rest is aan de professionals’
Doven en slechthorenden strijden al meer dan dertig jaar voor de erkenning van hun taal.
“Deze taal is essentieel voor hun emancipatie.
Er is een lange weg afgelegd”, aldus GroenLinks-Kamerlid Özütok.
Ook het CDA, SP en SGP zijn enthousiast dat ook in Nederland, net als in veel andere Europese landen, gebarentaal een officiële taal wordt.
Regeringspartij VVD zegt “open te staan” voor het wetsvoorstel, omdat er nog te veel drempels zijn voor deze groep om aan informatie te komen.

Sinds de introductie van Irma Sluis en haar collega Corline Koolhof bij de persconferenties van het kabinet over de coronabestrijding zijn steeds meer mensen bekend geworden met tolken gebarentaal.
“Sinds Irma zijn de tolkenopleidingen populair, maar we zijn er nog steeds niet”, aldus Özütok.

Sommige bezoekers van de Groningse Clubhuis voor Doven vinden dat de erkenning te laat komt.
“Het is van de zotte!”

Link: Filmpje 1:25

‘Nederlandse gebarentaal had al jaren geleden erkend moeten zijn’
Met de steun van regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie en oppositiepartijen GroenLinks, SP en SGP is er voldoende steun in de Tweede Kamer.
Het is nog onduidelijk wanneer de officiële invoering van de Nederlandse Gebarentaal precies ingaat.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet ook nog uitwerken welke concrete maatregelen er moeten komen.

Bron: NOS