Startschot nieuwe koplopers onafhankelijke clientondersteuning.

Woensdag 21 november pitchen 14 nieuwe koplopergemeenten in het gemeentehuis van Almere hun aanpak voor cliëntondersteuning.
Met dit startschot wordt het vervolg van het Koploperproject ingeluid.
Cliëntondersteuning helpt mensen passende zorg en voorzieningen te regelen.
Gemeenten gaan aan de slag met het verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning.

Deze nieuwe editie van het Koploperproject is een vervolg op de eerste ronde koplopers vorig jaar.
De nieuwe koplopers dit jaar zijn: Alkmaar, Breda, De Wolden, Dordrecht, Gouda, Heeze-Leende, de Oosterschelderegio, Putten, regio Twente, Roosendaal, Teylingen, Tilburg, Veldhoven en Voorst.

Samen met de 14 bestaande koplopers komt het totaal daarmee op 28 koplopergemeenten cliëntondersteuning.
Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van gemeentekoepel VNG, in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van VWS.

Wat doet de cliëntondersteuner?
Veel mensen ondervinden problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning.
De praktijk laat zien dat niet iedereen zijn weg weet te vinden langs de verschillende loketten en regelingen, zoals voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Wat zijn de mogelijkheden?
Bij wie kunnen ze aankloppen?
Wat wordt van hen zelf verwacht?

Cliëntondersteuners kunnen een belangrijke, gidsende rol spelen bij de toegang tot zorg en ondersteuning, of op momenten dat een verandering van zorg of ondersteuning nodig is.
Ook kunnen zij mensen ondersteunen bij vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer en inkomen.
Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen.
Cliëntondersteuning is gratis toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente.

Het kan beter!
Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning.
Zorgkantoren hebben die verantwoordelijk voor mensen die zorg krijgen uit de Wlz.
Uit onderzoek blijkt dat deze ondersteuning nog niet in alle gemeenten goed is georganiseerd.
Het aanbod is vaak versnipperd en niet altijd goed vindbaar voor mensen die er gebruik van willen maken.
Ook in de uitvoering zijn verbeteringen nodig en mogelijk.

Hieronder vindt eerdere berichten over onafhankelijke clientondersteuning en het persbericht voor de aftrap van deze editie van het Koploperproject.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: denk vanuit behoefte van mensen.

Check de onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente.

Download het bestand Persbericht Aftrap Koplopers cliëntondersteuning word / 2018-11-20

Bron: Ieder(in)