Sportvervoer voor mensen met een beperking (2018)

Voor mensen met een beperking is sporten geen vanzelfsprekendheid.
De mogelijkheid om zich (zelfstandig) te verplaatsen (vervoer) is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving in het algemeen, en sportdeelname in het bijzonder.
In Nederland bestaan een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking.
Voor alle regelingen geldt dat het een oplossing moet zijn voor hen die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen.

In deze factsheet lees je meer informatie over de doelgroep, hun sportdeelname, sportvervoer en voorbeelden van vervoersinitiatieven.

Vervoersregelingen passen niet altijd bij sportaanbod.
De mogelijkheid om je te kunnen verplaatsen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen sporten.
In Nederland kennen we verschillende vervoersregelingen voor mensen met een beperking die niet met het openbaar vervoer of zelfstandig kunnen reizen.
Alleen gelden deze vervoersregelingen over het algemeen lokaal of regionaal, terwijl het sportaanbod voor mensen met een beperking veelal regionaal of landelijk is georganiseerd.
Dit houdt in dat zij vaak langere afstanden moeten reizen.
Dit kost hen dus meer energie, tijd en geld.

“Ik zit in een rolstoel en ben voor mijn vervoer afhankelijk van anderen of van het regiovervoer.
Ik moet altijd van tevoren een taxi reserveren en soms ben ik lang onderweg met de taxi.
Dat is vervelend als ik gesport heb, want dan ben ik moe en is mijn energie op.”

Sportvervoersregeling voor teamsporters met een ernstige beperking.
De sportvervoersregeling wordt uitgevoerd door Special Heroes Nederland, met financiering van het ministerie van VWS.
Door deze regeling kunnen teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking gezamenlijk trainen en aan wedstrijden en competities door het hele land deelnemen.
De sportvervoersregeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking.

Lees hier meer over de sportvervoersregeling.

Ontwikkelingen rondom (sport)vervoer voor mensen met een beperking
Vervoersregelingen voor mensen met een beperking staan op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau op de agenda.
Er wordt steeds meer gedacht vanuit burgerparticipatie en het streven naar zelfredzaamheid. Naast vervoersmogelijkheden vanuit de Wmo (onder andere regiotaxi) en Valys zijn er initiatieven specifiek voor het vervoer van en naar sportactiviteiten. Verschillende vormen van vervoer worden geïntegreerd. Ook werken (lokale) initiatieven steeds meer met de inzet van vrijwilligers.

Noord-Brabant en de pilot sportvervoer.
Vanuit de Sportagenda van de provincie Noord-Brabant worden veel activiteiten ondernomen om mensen met een beperking te stimuleren om te gaan sporten.
De provincie streeft ernaar dat vóór 1 januari 2020 50.000 extra Brabanders met een beperking gaan sporten en bewegen.
Een van de activiteiten is de uitvoering van een pilot sportvervoer.
In vier gemeenten van de provincie starten geselecteerde sportverenigingen en de regiotaxi deze pilot.
Hiermee hoopt Noord-Brabant inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van sportvervoer op maat.
Lees meer over de pilot sportvervoer in de regio Midden-Brabant.

Bron: Kenniscentrum Sport

Bron: BGH