SP, D66 en GroenLinks doen Van Ark tien voorstellen voor verbetering gehandicaptensport.

De gelijkschakeling van de gehandicaptensport met de reguliere sport verloopt veel te traag, vinden SP, D66 en GroenLinks. Om dat te versnellen, doen zij tien voorstellen in een notitie aan minister Tamara van Ark van medische zorg en sport.

De notitie wordt maandag gepresenteerd.
Een greep uit de voorstellen: zwemles mag voor kinderen met een beperking niet duurder zijn dan de zwemles voor kinderen zonder beperking, knelpunten in het vervoer moeten worden opgelost, er moet een landelijke campagne komen en het ministerie moet jaarlijks rapporteren over het beleid aangaande mensen met een beperking.

59 procent van de Nederlandse bevolking doet aan sport.
Maar bij mensen met een beperking is dat slechts circa 34 procent.
De doelstelling van de overheid is dat in 2030 sporten voor mensen met een beperking vanzelfsprekend moet zijn.
De praktijk nu is dat we daar “heel ver vanaf zijn”, aldus SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

‘Ach, wat erg, hè’.
“Vaak gaat de besluitvorming in zaken waar iedereen het over eens is, juist te langzaam.
Er is best een lijstje te maken wat er nog te doen is.
En dat lijstje heb ik nu maar eens gemaakt”, zegt Van Nispen.
“Aanleiding was een debat over dit onderwerp in verkiezingstijd, waarbij iedereen het met elkaar eens was.
Maar dan is het ‘ach, wat erg, hè’ – en dan gaan we weer door. Dat kan niet meer.”

Vorig jaar werd al een motie van D66 en de SP aangenomen om onder meer een nieuw hulpmiddelenfonds in te richten en om te streven naar één kennisloket.
Dit omdat tienduizenden mensen met een lichamelijke beperking jaarlijks niet de goede hulp krijgen, omdat zij gevangen zitten in een spel tussen verzekeraar en gemeente, waarbij vaak niet duidelijk is wie de rolstoel of de prothese moet vergoeden.

Van Nispen: “Dat is zeker nog een aandachtspunt, en wij willen de plannen verbreden.
Dat er ook uitleen mogelijk is, bijvoorbeeld, en dat ieder kind een speeltuin in de buurt heeft om te sporten.
Het is een groot pakket en dat is, denk ik, als geheel goed op te pakken.”

Special Heroes.
Vorige week stuurde minister Van Ark wel een Kamerbrief over de motie van D66 en SP, met daarin een overzicht van wat er inmiddels is gerealiseerd.
Zo zijn bij het in december geopende Hulpmiddelenfonds vijftig aanvragen binnengekomen.
Slechts zestien daarvan zijn afgerond. De minister laat onderzoeken waarom er zo weinig mensen geholpen zijn.

Bovendien is onder meer stichting Special Heroes Nederland bezig een kennisloket voor professionals in te richten, om zo te voldoen aan het andere verzoek van de SP en D66.
Erna Mannen, directeur van de stichting, zegt het definitieve rapport met aanbevelingen daarover tussen september en december te kunnen aanbieden.
“Er zijn onderzoeken gedaan bij gemeenten en er lopen op dit moment drie proefprojecten.
Een in Den Haag, een in Emmen en een op provinciaal niveau in Brabant.
In Den Haag is bijvoorbeeld een ‘mobilitheek’, waar mensen die een sport willen proberen ook materiaal kunnen lenen.
In Brabant hebben we al twee of drie sportprothesen kunnen laten aanmeten.”

Van Nispen hoopt dat de nieuwe notitie de noodzaak voor aandacht voor mensen met een beperking nogmaals onderstreept.
Hij hoopt op reacties vanuit het ministerie, maar ook vanuit het land.
“Na de zomer moeten we kijken wat er aan berichten is binnengekomen.”

(Bron: Link: Trouw)

Bron:Supportmagazine.nl