Sociale kaart gelanceerd.

Voor de kwetsbare groep inwoners

Heb je hulp nodig, maar je weet niet waar je terecht kunt?
Vanaf nu wel, want tijdens de jaarlijkse informatiemarkt samen wonen, leven en meedoen (voorheen seniorenbeurs) in het Raadhuis lanceerde wethouder Tom Horn zaterdag de Sociale kaart Haarlemmermeer.

De kaart moet inwoners antwoord geven op vragen op het gebied van werken, wonen, gezin en gezondheid, Wie op zoek is naar een professionele organisatie in de buurt, vindt alle informatie via de website
Met een ‘ferme druk op de rode knop introduceerdede wethouder van onder meer welzijn, wonen en zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning rond het middaguur de sociale kaart Haarlemmermeer.

“De kaart is vooral in het leven geroepen voor de kwetsbare groep inwoners.
” Hij licht het begrip kwetsbaar toe.
“Er is maar een kleine groep 100% kwetsbaar, maar ook weinig mensen zijn helemaal niet kwetsbaar”, begint hij.
“Zelf word ik ook ouder, ik heb een bril, en als je ouder wordt, kun je zomaar vallen.

In het traject van zelfredzaamheid naar kwetsbaarheid heb je informatie nodig van instanties die je helpen, bijvoorbeeld telefoonnummers.
Zie de kaart als, een hulpmiddel, een website vol informatie.
Maar hopen dat iedereen de kaart zo min mogelijk nodig heeft; maar kwetsbaarheid is dichterbij dan je denkt, bij iedereen`, waarschuwt Horn.

Vervolgens krijgt publiek uitleg over de kaart.
Op de homepage van de website staan tegeltjes met thema’s als wonen en huishouden, geldzaken, werk en opleiding, zorg en gezondheid.
Als je doorklikt, kom je hij sub thema’s: Zo is Wonen en huishouden bijvoorbeeld onderverdeeld in onderwerpen als huurwoning, (dreigende) dakloosheid, inburgering en hulp bij huishouden.
Je kunt ook filteren op bijvoorbeeld zorgtype of leeftijd.

FEEDBACK Vivienne Otto is projectleider van de informatiemarkt en de sociale kaart.
Zij licht toe: “Aan de kaart ging een hele projectperiode vooraf.
In januari zijn we al gestart met het vullen van informatie.
Je vindt er onder meer informatie over gezondheid, woning, zorg, welzijn en cultuur.
De kaart biedt ondersteuning aan mensen met bijvoorbeeld een beperking of lag inkomen en senioren.
De kaart gaat vandaag dan wel live, maar is zeker nog niet 100% klaar.

We blijven ontwikkelen.
Ook ontvangen we graag feedback van inwoners en professionals.
De kaart is ook een instrument voor professionals.
Zij kunnen op hun gedeelte van de kaart inloggen en informatie delen.
Bron: Infor Meer.nl