Sluiting Juridisch Steunpunt: ’Mensen moeten het zelf maar uitzoeken’.

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) werd gedwongen te sluiten.
Directeur Illya Soffer vreest in een interview met de Nationale Zorggids dat mensen met een beperking niet meer de zorg krijgen waar zij recht op hebben.
‘Zij dreigen in het ergste geval uit beeld te raken en nog dieper in de problemen te komen door bijvoorbeeld schulden of verwaarlozing.’

Mensen met een beperking moeten om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen, hun weg zien te vinden in een oerwoud aan wetten, regelgeving en instanties stelt Soffer.
”Bijvoorbeeld de Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Participatiewet, Wet passend onderwijs en het UWV’’.

Dat is geen gemakkelijke opgaaf.
Bij het juridisch steunpunt van Ieder(in) kwamen daarom jaarlijks tussen de 700 en 800 vragen binnen voor mensen die vastliepen bij hun aanvraag voor zorg.

Lees verder bij de Nationale Zorggids.

Bron: Ieder(in)